Skip to main content

Centerförslag till tusentals bostäder vid Örbyleden riskerar att stoppas av Svenska Kraftnät

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 10:42 CEST

Jonas Naddebo (C)

Centerpartiet föreslår att Örbyleden omvandlas  från ett tomt och glest område till en tätbebyggd, levande och trevlig stadsgata med tusentals nya bostäder. Men förslaget hotas av Svenska Kraftnäts planer på en elledning i området. Därför kräver Centerpartiet att Stockholms stad blåser till strid i frågan. 

- Den överdimensionerade Örbyleden har ungefär samma fordonspassager per dygn som den uppskattade innerstadsboulevarden Karlavägen.Därför skulle det passa perfekt att göra om motorleden till en boulevard med tät kvartersbebyggelse, säger Jonas Naddebo t.f. gruppledare (C).

- Potentialen i området är enorm. Vi vill i första hand binda ihop Bandhagen med Stureby, men på sikt vill vi se tät bebyggelse hela vägen till Hökarängen längs en ny, levande och dynamisk boulevard, säger Jonas Naddebo (C). 

Centerpartiets förslag om en "boulevardisering" av Örbyleden hotas dock av Svenska Kraftnäts planerade markkabel längs vägen, som inte är kompatibel med bostadsbyggande. Enligt Svenska Kraftnäts egen policy får man inte bygga någonting ovanpå eller i närheten av kabeln.

Nu uppmanar Centerpartiet majoriteten i Stadshuset att säga nej till planerna, till förmån för att gräva ner kabeln i en tunnel för att möjliggöra bostadsbyggande. Utredningar för just en sådan tunnel har gjorts och det är ett fullt realistiskt förslag.

- Vi får inte låsa in oss i en lösning som omöjliggör bostadsbyggandet i området. Att gräva ner kabeln i en tunnel kan förstås bli dyrare, men den akuta bostadsbristen i Stockholm kräver att vi vänder på alla stenar, säger Jonas Naddebo (C).

Centerpartiet i Stockholms stad

Press/kontakt:

Andreas Eriksson 076-1229412