Skip to main content

Centerpartiet: Äntligen besked om miljözoner i Stockholm

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 17:30 CET

Karin Ernlund (C)

Regeringen har idag, via SVT, givit besked om hur de framtida miljözonerna kommer att utformas. Kommunerna får möjlighet att från 2022, samt delvis 2020, införa två nya miljözoner för personbilar, lätta lastbilar samt tyngre trafik. Den lättare miljözonen kommer att förbjuda äldre dieselbilar medan den hårdare zonen enbart kommer att tillåta personbilar som drivs på el, vätgas eller biogas om fordonen uppfyller utsläppsklass Euro 6.

– Det är ytterst välkommet att Stockholm och andra kommuner nu får möjlighet att agera mot utsläppen och den dåliga luftkvaliteten. Något samtliga partier i kommunstyrelsen ställde sig bakom redan för ett år sedan, säger Karin Ernlund gruppledare och distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms Stad

– Det är uppenbart att Socialdemokraterna har förhalat frågan vilket gör att vi förlorat två år av möjlighet att genomföra de miljöåtgärder som Stockholm behöver för att kunna få ner utsläppen och se till att våra barn kan andas ren luft. Jag är glad att de har vikt sig för trycket men beklagar senfärdigheten i det är beslutet, säger Karin Ernlund (C).

– Framtidens Stockholm måste vara utsläppsfritt och vi måste ställa om fordonsparken snabbare än idag. Att regeringen har väntat med att ge besked och väljer att skjuta på införandet ytterligare två år är bekymrande. Vi vill att Stockholm ska få fler och kraftigare verktyg för att ställa om till utsläppsfri trafik, avslutar Karin Ernlund (C).

Centerpartiet i Stockholms stad

Press/kontakt:

Vendela Rundberg 076-1229412