Skip to main content

​Centerpartiet: Ge Stockholms elever sovmorgon

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 13:01 CET

Forskning visar att högstadie- och gymnasieelever presterar bättre om skolan startar senare om dagarna. Därför föreslår Centerpartiet att Stockholm genomför ett stadsövergripande arbete för en senare skolstart.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Centerpartiet att Stockholms högstadie- och gymnasieelever ska få en senare skolstart. Utbildningsförvaltningen ställer sig delvis positiva till förslaget när motionen idag behandlas på Utbildningsnämnden i Stockholm.

Syftet med skolgången är att barn ska lära sig, och om inlärningsförmågan visar sig vara bättre om eleverna får en extra timmes sömn varje morgon anser vi att det är ett grepp som Stockholms skolor borde införa, säger Karin Ernlund (C), gruppledare.

Det viktigaste är inte när eleverna går upp på morgonen, utan vad de har lärt sig när de kommer hem på eftermiddagen, säger Karin Ernlund (C).

Makten över skolans organisation ska fortsatt ligga hos rektorerna, men det är viktigt att skicka signaler från politiken. Och det kan vi göra genom att Stockholm fattar ett inriktningsbeslut om en senare skolstart i stadens skolor, säger Karin Ernlund (C).

Motionen av Karin Ernlund finns att läsa här

Utbildningsförvaltningens svar finns att läsa här

Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229412