Skip to main content

Hemming (C): Illavarslande om Ericssons forskning lämnar Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 14:22 CEST

Idag bekräftade Ericsson att 3 000 tjänster i Sverige försvinner, inom både produktion och forskning. Även Stockholmsregionen kommer att påverkas, men omfattning är inte i dagsläget klart. Nu behöver alla stenar vändas för att se till att Ericsson väljer att fortsätta ha kvar sin forskningsverksamhet i Stockholm, menar Gustav Hemming (C), regionplaneringslandstingsråd.

Internationellt sett är Stockholm säte för oproportionerligt många stora företags huvudkontor givet vår befolkningsmängd. I Kista, där just Ericsson varit en tongivande part, finns idag ett av de mest framstående IT-områdena i världen - räknat per capita är det bara Silicon Valley som är ett starkare IT-kluster. 

- Skulle Ericsson välja att placera sin forskningsverksamhet i annan ort så är det ett stort hot för Stockholm. Nu måste vi vända på alla stenar, stora och små, för att se till att det inte blir så, säger Gustav Hemming (C) regionplaneringslandstingsråd och ordförande för tillväxt- och regionplanenämnden.

- När det gäller forskningsverksamhet så behöver företagen ha lätt att få rätt kompetens. Då behövs attraktiva och bostäder, god infrastruktur och flygförbindelser och inte minst möjligheter att rekrytera personal från andra länder. Nu behöver vi slå vakt om detta och jag hoppas att Ericsson väljer att ha kvar sin forskning i regionen, säger Gustav Hemming (C).