Skip to main content

​Minska utsläppen och bygg bostäder vid västra Valhallavägen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 14:42 CET

Nyligen meddelade Länsstyrelsen att de 700 bostäder som staden har planerat att bygga vid västra Valhallavägen stoppas på grund av att luften i området är för dålig. Centerpartiet föreslår nu ett åtgärdspaket för att bygget ska kunna bli verklighet.

Länsstyrelsens har meddelat att man inte kommer godkänna att det byggs bostäder på området längs västra Valhallavägen eftersom området inte klarar normerna för luftkvaliteten. Detta eftersom gränserna för NO2 (kvävedioxid) och PM10 (partiklar) överskrids.

– Det här projektet måste bli verklighet. 700 nya bostäder i centrala Stockholm med nära anslutning till KTH och Universitetet är en liten men viktig del för att lösa den akuta bostadsbristen, säger Karin Ernlund (C), gruppeldare.

Bostadsbristen i Stockholm kräver att alla spadar sätts i marken så snart som möjligt för att nå målet om 140 000 nya bostäder till 2030. Därför föreslår Centerpartiet ett åtgärdspaket som möjliggör nya bostäder längs västra Valhallavägen:

  • Sänkt hastighet längs hela Valhallavägen
  • Dubbdäcksförbud
  • Minska antalet körfält för bilar
  • Ställ krav på att de bussar som angör Östra station bidrar till minskade utsläpp av partiklar

På sikt föreslår Centerpartiet att Stockholm inrättar särskilda miljözoner på gator där luften är extra dålig. På de gatorna ska enbart fordon som uppfyller krav om viss klimatprestanda, bullernivå och partikelutsläpp får köra.

– Låt Valhallavägen bli Stockholms första miljözon där bara miljövänliga och utsläppsfria bilar får köra, säger Karin Ernund (C).

– Tanken med Norra Länken var att leda bort trafiken från Valhallavägen. Nu måste vi fortsätta på den linjen och ta till trafikreducerande åtgärder. Om inte annat så för de som redan bor i området, säger Karin Erlund (C).

Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229412