Skip to main content

Modulhus för nyanlända bör byggas även i innerstaden

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2016 14:49 CEST

Stockholms stad kommer bygga cirka 1500 modulhus för 2810 nyanlända personer under 2016 och 2017. Men inga av de planerade bostäderna har ännu placerats i Stockholms innerstad, någonting Centerpartiet är kritiska till och lyfter under kvällens sammanträde i kommunfullmäktige.

- Vänstermajoritetens har en väldigt hög svansföring när det gäller minskad segregation och en sammanhållen stad. Men det blir mest tomma ord när samtliga modulhus placeras långt utanför tullarna, säger Karin Ernlund (C), gruppledare.

Centerpartiet föreslår att de planerade modulhusen med fördel kan byggas på flertalet platser i innerstaden där stora byggprojekt redan är planerade eller pågående. På dessa platser är markarbeten ofta redan gjorda och infrastruktur och service finns på plats.

Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och Liljeholmen/Årstadal är exempel på sådana områden som enligt Centerpartiet har mycket goda förutsättningar för upprättandet av modulhus för nyanlända. Sedan tidigare har Centerpartiet även föreslagit Årstafältet som lämplig plats.

- Det finns platser i innerstaden där planerna för bostadsbyggande är långt gångna, men där bostäderna byggs i etapper. Denna mark vill vi utnyttja genom att snabbt kunna uppföra tillfälliga bostäder. Jag kan konstatera att vänstermajoriteten saknar både kreativitet och drivkraft att få upp modulhus även i innerstaden, säger Karin Ernlund (C).

Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229412