Skip to main content

Nationalstadsparken naggas i kanten – och det är bara början

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 16:47 CET

– Allt fler projekt dyker upp som naggar nationalstadsparken i kanten. Det senaste handlar om ett bostadsområde i Albano. Nu säger vi stopp, säger Centerpartiets gruppledare i Stockholms stadshus Per Ankersjö i en kommentar efter onsdagens möte med kommunstyrelsen.

Nationalstadsparken inrättades som riksintresse av den förra borgerliga regeringen och sträcker sig över innerstadens östra delar, över bland annat Albano-Frescati, Lill-Jansskogen, Norra och Södra Djurgården.

– Det pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan. Vi menar att man inte ska föregripa den demokratiska processen genom att planlägga nya projekt i parken. Nu säger vi stopp. Vi har som kommun ett ansvar att värna nationalstadsparken, det är dags att vi tar det ansvaret, säger Per Ankersjö.

Ur C-yttrandet i kommunstyrelsen:

”Vi oroas över ett antal ärenden som föregriper den fördjupade översiktsplanen över Nationalstadsparken. I ett sådant känsligt område som Nationalstadsparken måste det finnas en helhetssyn som är politiskt förankrad, annars finns risken att man överexploaterar med en rad olika projekt som var och för sig kan tyckas behjärtansvärda.

Eftersom projektet är omgärdat av oklarheter kring utformning och service samtidigt som det finns ett behov av helhetssyn när det gäller Albanoområdet och Nationalstadsparken, är Centerpartiet kritiska till förslaget.”

På kort tid behandlas två olika förslag i kommunen som inkräktar på Nationalstadsparken. Kommunstyrelsen har idag (onsdag) ställt sig bakom en detaljplan för att bygga studentbostäder i Albano. Snart kommer också ett ärende där man föreslås bygga ut Naturhistoriska Riksmuseet i parken. Samtidigt pågår planerna för fullt när det gäller att bygga Österleden rakt genom området.