Skip to main content

​Nu ansöker landstinget att Stockholms län ska bli region

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 12:39 CET

En majoritet av landstingets partier är för reformen att Stockholms län ska bli Region Stockholm. Beslut i frågan väntas ske under fullmäktige den 13 december och 2019 kan Stockholms län övergå till region. Detta sker oaktat regeringens regionindelningsprocess.

Regionfrågan som reform stärker kommunernas och landstingets möjligheter att möta invånarnas behov av bostäder, fungerande transporter, jobb och hållbar utveckling. Detta sker genom att det regionala utvecklingsansvaret överförs från statliga länsstyrelsen och samlas hos den folkvalda regionen.

Under året har Stockholms läns kommuner fått säga sitt om regionbildningsfrågan och det finns en majoritet för att bilda en region i 20 av Stockholms läns 26 kommuner. I fyra kommuner valde man att inte ta ställning, två av 26 kommuner är negativt inställda. Just nu diskuterar regeringen en större regionreform, denna är inte kopplad till Stockholms läns egen regionbildningsprocess. Regeringens utredare har föreslagit en storregion med Gotland, detta förslag har Stockholms läns landsting ännu inte tagit ställning till.

-Som Europas snabbast växande storstadsregion behöver vi ännu större kraftsamling för att minska trängseln, stödja kommunernas bostadsbyggande och främja en klimatsmart och hållbar utveckling. Att fortsätta splittra det regionala ansvaret förkastas går mot trenden både i andra landsting och både i europeiska storstäder med betydligt långsammare tillväxt och det har vi inte råd med, säger Gustav Hemming (C) miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

-Stockholmarnas sjukvård påverkas inte av en regionbildning - men sjukvården liksom andra verksamheter skulle gynnas av en starkare och mer sammanhållen region. En regionbildning ger stockholmarna och deras förtroendevalda större rådighet över regionens utveckling, vilket skulle främja innovationer och en modern sjukvård, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

-Det finns ett tydligt demokratiskt perspektiv i regionfrågan eftersom makt flyttas till folkvalda. Transparensen och ansvarsutkrävandet kan öka, samtidigt som besluten hamnar närmare medborgarna. Vi får också bättre förutsättningar att samla arbetet med att utveckla sjukvården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

För mer information och kontakt med Gustav Hemming:

Morgan Berglund - Williams

Pressekreterare (C)

070-737 41 42

För mer information och kontakt med Anna Starbrink:

Rasmus Jonlund

Presschef (L)

070-737 41 83

För mer information och kontakt med Ella Bohlin:

Simon Olsson

Pressekreterare (KD)

070-737 43 21