Skip to main content

Per Ankersjö (C): Åtgärder för bättre cykelbanor och tryggare cykling i Stockholm

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2014 10:33 CEST

Stadsmiljöroteln/ Stockholms stad

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C) 

Stockholms stad har målet att bli en cykelstad i världsklass. Därför satsar staden en miljard, den sk ”cykelmiljarden” som ska gå till att bygga nya cykelbanor i snabb takt till år 2018 i första skedet. För några veckor sedan presenterades ”Cykeljouren” som ska öka underhållet av stadens pendlingsstråk. Till kommunfullmäktige i juni kommer staden också att anta en cykelstrategi som ska styra hur staden ska bli bättre på att prioritera cykling i planering och 

 

- Cykelstrategin innebär att alla som är med och planerar och bygger trafiklösningar ska lära sig mer om cykelperspektivet så att vi slipper dåliga lösningar med stolpar mitt i cykelbanor och skymda kurvor, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) som har ansvar för cykelstrategiska frågor i Stockholms stad.

 

- I och med cykelstrategin kommer vi också att flytta ansvaret för cykelbanor i pendlingsnätet så att de helt hamnar under Trafikkontoret. Tidigare har delar av nätet legat under stadsdelsförvaltningarnas ansvar. På så sätt kan vi snabbare underhålla, städa och snöröja cykelbanorna, säger Per Ankersjö (C).

 

- Andra åtgärder är att trafikkontoret ska börja arbeta med frågan att bygga cykelgarage och förbättra övervakningen så att vi cyklister slipper en massa bilar och lastbilar som står parkerade i cykelbanorna. Det ska bli tryggare och enklare att cykla i Stockholm, det är syftet! säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C) som också brukar kalla sig cykelborgarråd.

 

Fakta:

 

Ärendet – Strategi för ökad cykling i Stockholms stad:http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1758806

 

Huvuddokument – cykelstrategi:http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1758810

 

 

Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229413

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö