Skip to main content

Per Ankersjö (C):stort fiskfusk upptäckt tack vare stadens livsmedelskontroll. Nu krävs åtgärder!

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2014 07:45 CEST

Stadsmiljöroteln/ Stockholms stad

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

Under 2013 har Stockholms stads miljöförvaltning kontrollerat restauranger, livsmedelsbutiker och grossister i Stockholm för att undersöka märkningen av fisk, skaldjur och blötdjur. Förvaltningen genomförde kotroller hos 90 restauranger, 34 livsmedelsbutiker och 21 grossister. Utfallet från undersökningen visade på stora brister i märkningen, för butiker och grossister var det en avvikelse på 57 %, restaurangerna var dock bättre i sin märkning, där fann man bara 14 % avvikelse.

- Resultatet från vår undersökning är mycket oroväckanade, det är av största vikt att konsumenter ges möjlighet att göra medvetna val, bland annat utifrån hälsomässiga, ekonomiska och etiska överväganden säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

- Livsmedelsbrott måste bli mer kännbara för de som försöker att vilseleda uppsåtligt. För att få stopp på fusket i livsmedelsbranschen måste vi prioritera upp den här frågan och kräva bättre spårbarhet säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

Hela rapporten finns bifogad i Pdf.


Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229413

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö