Skip to main content

Per Ankersjö (C): Bygg en ny tät och hög stadsdel vid Västra city

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 06:48 CEST

Stadsmiljöroteln/ Stockholms stad

 Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

Centerpartiet Stockholm har tagit fram en unik planskiss på hur en ny stadsdel längs med järnvägsspåret vid Västra city skulle kunna se ut. Den nya stadsdelen som vi valt att kalla Klarastaden rymmer 5800 bostäder, 140 000 m2 kontor samt 270 butikslokaler.

Vi vill överdäcka järnvägsspåret och bygga Klarastaden med hus i varierad höjdskala, vilket ger möjlighet till en blandning av högre hus med många bostäder och lägre hus som möjliggör att solljuset når gatunivån. I vår vision vill vi också se små torgliknandeindragningar i kvarteren längs med gatan för att skapa möjligheter för uteserveringar och ett urbant liv i den nya stadsdelen. För att skapa ett attraktivt stadsrum vill vi även ha öppna parkområden mellan husen och på taken samt levande bottenvåningar.

- För att skapa en levande stad behöver vi bygga tätt, grönt och varierat. I vår vision för Klarastaden finns det en balans mellan olika hushöjder, grönytor och uteliv som skapar en citynära, dynamisk och vacker plats där folk vill bo säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

- Namnet Klarastaden symboliserar att överdäckningen återigen väver samman Klara sjö med resten av Norrmalm och knyter an till den levande staden i gamla Klara som fick ge vika för cityomvandlingen, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C).

 


Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229413

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö