Skip to main content

Per Ankersjö (C): Centerpartiet Stockholm vill ha 100 nya pocketparker i staden

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 13:29 CEST

Centerpariet Stockholm
Per Ankersjö (C)

Centerpartiet Stockholm illustrerar med sin nya film hur staden kan bli grönare och skönare genom så kallade Pocketparker eller miniparker. I budgeten för 2014 fick Centerparitet igenom att en strategi för pocketparker ska tas fram. Pocketparkerna kan vara tillfälliga eller permanenta och anläggas på outnyttjade samt underutnyttjade platser eller på tidigare gatuparkeringar. Centerpartiet Stockholm vill se 100 nya pocketparker under nästa mandatperiod.

- Med den här filmen vill vi i Centerpartiet Stockholm lyfta fram hur staden kan bli grönare och skönare med hjälp av små medel säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

- I en stad gäller det att vara yteffektiv och ta tillvara på all ytor på ett så optimalt sätt som möjligt, jag tror att Pocketparkerna både kan leda till en rikare och tryggare stadsmiljö säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

 

Filmen kan ses här.

https://www.youtube.com/watch?v=Kyf6HjhREJY

Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229413

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö