Skip to main content

Per Ankersjö (C): Så ska vi minska bullret i Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 11:41 CET

Stadsmiljöroteln/ Stockholms stad

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar den 18 december om ett åtgärdsprogram för buller i Stockholm. Ett av fokusområdena i åtgärdsprogrammet kommer att vara att bullerskydda rekretionsområden i staden. I ärendet finns även en strategisk bullerkartläggning som visar på att bullret generellt har minskat i Stockholm, detta trots den drastiska ökningen av befolkningen under senare år.

 

I åtgärdsprogrammet föreslås ett flertal åtgärder för att ytterligare bekämpa bullerföroreningarna i staden. Enligt åtgärdsplanen kommer även bullermiljön i rekreationsområden att prioriteras under de kommande fem år. Därutöver fortsätter arbetet med att bullerskydda bostäder, skolor och förskolor.

-  Bullerkartläggningen visar att Stockholm är på rätt väg när det gäller att bekämpa bullerföroreningar. Stockholms arbete visar tydligt att det är möjligt att både fortsätta bygga en tätare stad och samtidigt bekämpa bullret säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

-   Stockholmarna behöver sina rekreationsområden och därför är det extra viktigt att vi från stadens sida nu satsar på att sänka bullret i stadens parker och grönområden säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

Ambitionen är att prioritera rekreationsområden i de delar av staden där bristen på tysta områden är som störst. Några av de rekreationsområden som nu föreslås är

Mariatorget (Södermalm)

Droskan (Södermalm)

Rålambshovsparken (Kungsholmen)

Fredhällsparken (Kungsholmen).

Stigbergsparken (Södermalm)

Berzelii park (Norrmalm)

Ellen Keys park (Östermalm S)

Svandammsparken (Spånga-Tensta)

Elektraparken (Liljeholmen)

Lillsjöparken (Bromma)

Grynkvarnsparken (Enskede-Årsta, Johanneshov)

Storängsbottens hagar (Östermalm N)

Fjällgatan (Södermalm)

Fickuret (Vantör)

Hastighetsmätaren (Vantör)


Bullerärendet finns att läsa i sin helhet på insyn http://insynsverige.se/stockholm-miljo/dagordning?date=2013-12-18

Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229413

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö