Skip to main content

Per Ankersjö (C): Stockholms stad gör historisk miljösatsning på sänkta utsläpp till Mälaren och Saltsjön

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 12:03 CET

Stadsmiljöroteln/ Stockholms stad

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

Idag väntas kommunfullmäktige fatta inriktningsbeslut om en av mandatperiodens största miljösatsningar. Det är en miljardsatsning som kommer att få bäring på hela stadens avloppsrening, samt generera stora miljövinster för staden.

Beslutet kommer att innebära att Bromma reningsverk läggs ner och att avloppsvattnet leds om till Henriksdalsverket. Henriksdalsverket kommer att uppgraderas till ny s.k. membranteknik vilken bidrar till betydligt mindre utsläpp i Saltsjön och Mälaren. Teknikskiftet innebär en radikal minskning av utsläppen av fosfor och kväve samt möjliggör även framtida rening av läkemedelsrester. På en rad punkter medför förslaget därmed en väsentlig miljöförbättring av avloppsreningen i Stockholm. Som en effekt av nedläggningen av Bromma reningsverk skapas även en möjlighet att bygga tusentals nya bostäder i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge invid Brommaplan.

- Stockholm växer med 15000- 20000 nya innevånare per år. Med denna satsning har vi de bästa förutsättningarna att klara av både utmaningen av att tillhanda hålla rent vatten till alla, samt att klara framtida strängare miljökrav säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

-   Detta är en stor miljösatsning för Stockholm som kommer att innebära betydligt mindre miljöutsläpp än idag. Att denna satsning även kan leda till tusentals nya bostäder i Bromma gör detta till en dubbel vinst för hela Stockholm säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

 

Ärendet i sin helhet finns bifogat som PDF

Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229413

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö

Bifogade filer

PDF-dokument