Skip to main content

Per Ankersjö (C): Storsatsar på ett giftfritt Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 10:02 CET

Stadsmiljöroteln/ Stockholms stad

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

Den 18 december fattar miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut om att för första gången i Stockholms historia införa en kemikalieplan. Syftet är att skapa ett giftfritt Stockholm till 2030.

I kemikalieplanen beskrivs en åtgärdsplan med sju olika åtgärdsområden, samt vilka typer av ämnen som ska fasas ut. Planen är även skriven med specifikt fokus mot barns exponering av giftiga ämnen. Denna prioritering beror på att gruppen barn- och unga är mer känsliga för exponering än vuxna.

-  Som förälder och politiker tycker jag att det är enormt viktigt att vi tar tag i problemen med giftiga ämnen i vardagen, inte minst på förskolor och skolor, säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

-  Kemikalieplanen är det styrande dokument som ska användas för att nå målet om ett giftfritt Stockholm 2030. Vi har redan avsatt pengar för att inrätta ett kemikaliecentrum med experter som ska hjälpa stadens skolor, förskolor och andra verksamheter att fasa ut produkter som innehåller skadliga ämnen säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).


Ärendet kommer att publiceras i sin helhet på insyn under dagen. http://insynsverige.se/stockholm-miljo/dagordning?date=2013-12-18Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229413

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö