Skip to main content

Per Ankersjö (C): upprätta en trygghetszon kring skolorna och återinför skolpoliser

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2014 11:38 CET

Stadsmiljöroteln/ Stockholms stad

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

Media rapporterar idag om att nästan var femte fortkörningsbot i Stockholm skrivs ut på vägar intill skolor. Centerpartiet i Stockholms stad anser att säkerheten kring våra skolor måste prioriteras bättre och att nya åtgärder bör införas för att skapa en trygg miljö för barnen att vistas i.

Centerpartiet i Stockholms stad föreslår att man i första hand bör införa en trygghetszon runt skolområdet med blåmålad asfalt och signalsystem som säger till när hastighetsgränsen överskrids. Vidare bör varje skola införa ett huvudskyddsombud som aktivt arbetar för att förbättra trafiksituationen i anslutning till skolområdet, exempelvis genom att föra kontinuerlig dialog med föräldrar och återinföra skolpoliser.  

-  Trafiksituationen kring våra skolor är idag helt oacceptabel. Alla skolbarn ska kunna känna en trygghet i att vistas på och omkring skolområdet säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

-  Med tydliga vägmarkeringar och signalsystem hoppas jag att stressade föräldrar hinner tänka efter både en och två gånger vid hämtning och lämning vid skolorna säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

-   Att på varje skola ha en ansvarig person för detta hoppas jag kan leda till att frågan blir mer levande och att fler på så sätt blir medvetna om sitt eget riskbeteende säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).


Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229413

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö