Skip to main content

Regeringen återinför statsbidrag till Kulturskolan

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 09:17 CEST

Jonas Naddebo (C), kulturborgarråd i Stockholm stad.

Idag meddelar regeringen att man återinför ett riktat kulturstöd till barn- och ungdomsverksamhet inom kultursektorn på 50 miljoner.

Enligt Statens kulturråd ska pengarna gå till att nå målgrupper som tidigare inte deltagit i kulturskolans verksamhet. Jonas Naddebo (C), kulturborgarråd i Stockholm stad, tar glädjande emot nyheten:

- Jag tycker detta är ett bra beslut av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Detta är pengar som kan gå till kulturskolans uppsökande och avgiftsfria verksamhet för att bland annat nå ännu fler barn och ungdomar i ytterstaden, säger Jonas Naddebo (C), kulturborgarråd i Stockholms stad.

Stockholm kommer ansöka om medel för att fortsätta och intensifiera sitt arbete med nå fler barn och unga med nya former av samarbeten, utveckla och skapa nya metoder, samt öka intresset för kulturen. En av kulturförvaltningens huvudsakliga målsättningar denna mandatperiod är att ge barn och unga i stadens ytterstadsdelar möjlighet att testa kulturskolan och prova ämnen under skol- och fritidstid.

- Staden kommer ansöka om extra medel till Kulturskolans verksamhet. Med dessa medel kan vi skala upp våra satsningar på barn och unga i stadsdelar med ett lägre deltagande, samt barn med funktionsvariationer som är underrepresenterade inom kulturskolan i dagsläget, säger Jonas Naddebo (C), kulturborgarråd i Stockholms stad.

- Det här är viktigt för alla kommuner, stora som små, runt om i landet. Det finns flera exempel på fritidsgårdar och bibliotek som slagit sig ihop sina verksamheter med föreningar och civilsamhället för att nå nya målgrupper och ett breddat kulturutbud. Med ett extra smörjmedel som detta hoppas jag att deras viktiga arbete kan skalas upp ytterligare, säger Jonas Naddebo (C), kulturborgarråd i Stockholms stad. 

Centerpartiet i Stockholms stad

Press/kontakt:

Oscar Ljunggren 076-1229401