Skip to main content

Region Stockholm i möte med besöksnäringen

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2020 13:00 CET

Som ett led i region Stockholms arbete med coronapandemins konsekvenser för näringslivet i länet hölls i förmiddags en webbdialog med företag och organisationer inom besöksnäringen. Ett mål med mötet var att fånga upp de specifika behov som företag inom besöksnäringen har både när det gäller regionala och nationella åtgärder.

-Vi försöker hjälpa till på alla sätt vi kan. Det är tydligt att hotell, restauranger och transportföretag nu drabbas av enorma förluster som leder till snabbt ökande arbetslöshet. Redan har tusentals människor förlorat sina jobb eller varslats och risken för en våg av konkurser är överhängande. Inom Region Stockholm styr vi nu om våra resurser och tillväxtverktyg för att ge största och snabbast möjliga effekt och håller en tät dialog med branschorganisationerna och näringslivet, säger Gustav Hemming (C) Tillväxtregionråd.

-Vi har redan styrt om resurser till Almis företagsrådgivning och handläggning av exempelvis brygglån, och pekat ut besöksnäringen som fokus för hållbarhets- och skärgårdsbidraget, men vi hoppas kunna komma tillbaka med fler förstärkningar i takt med att vi får överblick över alla drabbade branscher, avslutar Gustav Hemming.


Insatser som redan görs

Inom ramen för Hållbarhets- och skärgårdsanslaget har Region Stockholm beslutat att reservera tre miljoner kronor för satsningar med syfte att mildra effekterna av coronaviruset för besöksnäringen i Stockholms län. Här har Region Stockholm redan en dialog med Visit Stockholm kring konkreta åtgärder som vi kan göra inom ramen för det.

Vidare har Region Stockholm beslutat att tillskjuta två miljoner kronor till Almi Stockholm Sörmland för att de ska kunna stärka upp sin organisation och möta det snabbt ökande antalet företag som vänder sig till dem. De behöver utöka sin bemanningsresurs med cirka 20 personer för att hantera låne- och amorteringsärenden samt företagsrådgivning med perspektiv att hantera den uppkomna krissituationen. Målgruppen är samtliga små och medelstora företag i Stockholms län.

Dessutom har styrgruppen inom Stockholm Archipelago, där Region Stockholm är representerad, beslutat om att ändra riktningen för arbetet 2020. Tidigare riktning fokuserar på internationell marknadsföring och exportinriktad lokal destinationsutveckling. Det görs nu ett undantag från den utpekade målgruppen till marknadsföring mot den svenska marknaden.

Fakta

  • Hållbarhets och skärgårdsanslaget fördelar medel till projekt och andra aktiviteter som är av allmänt intresse och som bidrar till en hållbar utveckling i regionen samt värnar och utvecklar regionens skärgård. Medlen kan beviljas till projekt och verksamhet som har en tydlig regional nytta genom koppling till vision, mål och ambitioner i den gällande regionala utvecklingsplanen RUFS eller till andra för projektet eller verksamheten relevanta regionala planer, program eller liknande.
  • Projektet Stockholm Archipelago startade 2015. Region Stockholm har varit en samarbetspartner och medfinansiär sedan dess. Arbetet inom Stockholm Archipelago har bland annat inneburit ett utökat samarbete över kommungränserna och identifiering av gemensamma utvecklingsmöjligheter för en ökad besöksnäring med inriktning på hållbarhet och internationella marknader. I projektet ingår Haninge kommun, Nacka kommun, Norrtälje kommun, Nynäshamns kommun, Vaxholms stad, Värmdö kommun, Österåkers kommun, Östhammars kommun, Stockholm stad / Visit Stockholm, Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. 

Centerpartiet står för närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.