Skip to main content

Region Stockholm ställer om tillväxtarbetet för att stötta näringslivet

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2020 13:40 CET

Mängder av företag befinner sig i ett läge med kraftigt minskande intäkter. Coronakrisen drabbar allt från Hotellkedjor och flygbolag till småföretagarna i ens eget kvarter. Många har fått göra stora varsel när hotellrum, restauranger och butiker står tomma. Region Stockholm har ett nationellt uppdrag att främja tillväxt i Stockholms län. Utifrån det uppdraget ställer vi nu om för att få överblick i den snabba utvecklingen och se hur organisationer som Almi, Strukturfondspartnerskapet och våra samarbeten kring näringslivsutveckling kan mobiliseras för att bidra till att små och stora företag kan överleva den allvarliga störning coronakrisen medför.

-Läget är oerhört allvarligt för allt näringsliv i regionen, från enmansföretag till multinationell exportindustri. Vi följer utvecklingen så nära vi kan och kommer att använda alla verktygen i den regionala tillväxtuppdraget för att stödja näringslivets överbryggning till ett normaliserat läge. Detta är inget som regionen kan lösa själva men vi kommer göra allt vi kan för att minska den kris våra företag upplever just nu, säger Gustav Hemming (C) Tillväxtregionråd.

I nuläget är läget mycket som är osäkert vilket är förödande för våra företag och slår extra hårt mot mindre företag. 

-Vi kommer samla flera viktiga aktörer i regionen och göra vad vi kan för att föra fram näringslivets behov till regering och nationella myndigheter. De statliga insatserna är omfattande, men det är avgörande att både små och stora företag faktiskt kan använda dem för att överleva den samhällsekonomiska storm vi nu går igenom, säger Gustav Hemming (C) Tillväxtregionråd. 

Centerpartiet står för närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.