Skip to main content

​Så ska Ornö få bättre service

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 11:54 CET

Skärgårdslandstingsråd Gustav Hemming (C) besöker under fredagen Ornö i Stockholms skärgård som del i projektet Ö för Ö, som ska ge bättre service och förutsättningar på skärgårdsöarna. På agendan står frågor kring året runt öppen butik, bättre anpassad kollektivtrafik, bättre vägar, fungerande skola, starkare mobilnät och bredband med mera.

Ö för Ö är ett projekt som samlar offentliga aktörer, näringsliv, civilsamhälle och boende. Nu är ön Ornö i fokus och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) besöker ön. Ornö, som ligger i Södra skärgården i Haninge kommun, har omkring 260 fastboende och 25 000 turister årligen.

Under mötet diskuterade de boende och intressenterna diskuterade frågor som behöver lösas och projekt som behöver startas, samt hjälp med finansiering.

Under dagen skapades ett tiotal projekt med de boende som drivande och med de offentliga organisationerna, såsom Länsstyrelsen, landstinget och skärgårdskommunerna, som bollplank och finansiärer, som kommer skapa bättre service och förutsättningar Ornö bättre service.

- Det finns en väldig kraft i det lokala engagemanget. Styrkan med projektet Ö för Ö är att lokalsamhället möter kommun, landsting och länsstyrelsen vid samma bord och ge bättre möjligheter för de boende själva att kunna dra igång projekten som de tycker är viktiga, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd.

- Från landstinget och de andra offentliga organisationerna ska vi svara upp på de krav vi har på oss och även hjälpa till med finansiering, men det är individerna och lokalsamhället som bäst vet hur problemen löses, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd.

- Jag är väldigt nöjd över att vi har kunnat landa i en lösning där Nordsydlinjen kan angöra Ornö även denna sommar. Linjen är ett bra exempel på hur landstinget hjälper till att skapa förutsättningar för skärgården att verka på sina egna villkor, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd.