Skip to main content

​Stockholms län fortsätter att växa – nu behöver vi möta utmaningarna

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 07:20 CET

Landstingets senaste befolkningsprognos visar att Stockholms län väntas växa med i genomsnitt 37 900 personer om året till 2025 och i början av 2022 så är vi 2,5 miljoner stockholmare. Men även försörjningsbördan ökar – om nio år måste en stockholmare i arbetsför ålder försörja 0,7 personer till. Gustav Hemming (C) menar att fokus måste läggas utmaningarna för att lösa bostadsbyggande, trängsel och matchning på arbetsmarknaden.

Den främsta anledningen till den förväntade befolkningsökningen är att det föds fler människor än det dör. Det beror delvis på ökande medellivslängd, men framför alt på att det föds fler barn. Även invandringen till länet ökar. 2015 kom 35 200 personer hit från utlandet. Att Stockholmsregionen växer på övriga landets bekostnad är dock en föreställning.

-Det är glädjande att vi fortsätter växa, men vi behöver därför fortsätta arbeta för åtgärder som lindrar bostadsbrist och trängsel, säger Gustav Hemming (C) miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

Försörjningskvoten väntas öka till 0,70 år 2025. Enligt länsstyrelsen bedöms efterfrågan på arbetskraft öka med omkring 225 000 personer till 2025, medan det ökade antalet i arbetsför ålder kommer ligga på strax under 200 000 samma år – det vill säga att försörjningskvoten kommer att öka.

- Vi behöver se till att de personer som kommer till Stockholmsregionen och de som redan finns i Stockholmsregionen kommer i jobb och har rätt kompetens.Vi behöver också se över om det behövs ytterligare rekrytering av arbetskraftsinvandrare. Därför är det glädjebesked att en utredare ska se över hur regelverket kan förbättras, säger Gustav Hemming (C).

- Något som behövs både för att förenkla byggande och arbetsplatsmatchning är snabbspår även för byggarbetare. Där har regeringen en hemläxa att göra, säger Gustav Hemming (C).