Skip to main content

​Stockholmscentern välkomnar förslag om ökat samarbete i bostadspolitiken – men det måste till kraftiga reformer

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 16:47 CET

Centerpartiet i Stockholm välkomnar regeringens önskan om samarbete för ett ökat bostadsbyggande. Men anser att det är osannolikt om inte regeringen på allvar ser över regelbördan och överklagandeinstanserna. Det skriver Gustav Hemming (C), regionplaneringslandstingsråd, och Karin Ernlund (C), gruppledare, på DN Debatt.

Vi tycker att det är ett bra initiativ från regeringen. Bostadspolitikens systemfel måste lösas med ett helhetsgrepp där regelbörda och överklagandeinstanser minskar samtidigt som samarbetet sipprar ned på lokalt och regionalt håll. Det känns dock tyvärr smått osannolikt i och med att domstolar och regeringsinstanser bara under de senaste veckorna har sagt nej till hundratals bostäder på oklara grunder, säger Gustav Hemming (C), regionplaneringslandstingsråd.

Bostadspolitiken lider av ett systemfel där bullerregler, strandskydd, riksintressen och siktlinjer sätter stopp för nya bostäder. Ska vi lyckas med att bygga 700 000 bostäder, varav 140 000 i Stockholm, inom de närmaste 10-15 åren måste det till kraftiga reformer, säger Karin Ernlund (C), gruppledare Stockholm.

Hela artikeln finns att läsa här

Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229412