Skip to main content

Större Attefallshus räcker inte för att lösa bostadsbristen

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2020 16:51 CET

Gustav Hemming (C) Tillväxt- och Samhällsplaneringsregionråd

Riksdagen röstade idag igenom regeringens förslag att möjliggöra byggen av Attefallshus på 30 kvadratmeter istället för dagens 25 kvadratmeter. Detta är ett steg i rätt riktning, men den utökade regelbördan på de stora Attefallshusen kan bromsa den positiva effekt på bostadsmarknaden de skulle kunna generera. 

- Större Attefallshus möjliggör förtätning av villaområden på ett effektivt sätt. Men det är synd att en i grunden bra reform som har stor potential att bidra med fler bostäder på en bostadsmarknad i kris, punkteras med regelkrångel såsom tillgänglighetskrav, säger Tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd Gustav Hemming (C).

- Bostadsbristen är ett av de största hoten mot Stockholmsregionens ekonomiska och sociala utveckling men är också ett hinder för en framgångsrik integration. Större reformer av bostadspolitiken har haft alldeles för låg prioritet i den nationella politiken och situationen är nu akut. Här räcker det inte med reformer av Attefallslagstiftningen utan det krävs exempelvis en förändring av amorteringskravet, överklagandeprocesser, en översyn av riksintressen och ett bättre nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet, avslutar Gustav Hemming (C).

Centerpartiet står för närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.