Skip to main content

Äntligen ska en livsmedelsstrategi för Västerbotten tas fram

Blogginlägg   •   Feb 17, 2017 22:31 CET

Ewa-May Karlsson, gruppledare(C)

Studiebesök Byske Hälsocentral

Ett riktigt trevlig studiebesök vid en hälsocentral som har besatta läkartjänster, många medarbetare som arbetet länge vid hälsocentralen. Marit Holmgren har varit verksamhetschef i 25 år, vilket torde vara lite unikt i landstinget. Antalet medarbetare är 25, antalet listade patienter 4 700. I hälsocentralen finns en helt nyinvigd familjecentral, samarbetet med Skellefteå kommun fungerar utmärkt, familjecentralen är ett bra inslag i integrationsarbetet, i Byske finns 69 asylsökande som funnit familjecentralen som naturlig mötesplats.

Just nu bedriver man ett utvecklingsarbete inom fyra områden

Introduktionsprogram: Ständigt förbättra handledningen och introduktion av studenter

Mina vårdkontakter: Göra uppföljningen bättre och mera informativ

Benskörhet: I princip scanna av alla kvinnor +60 för att spåra benskörhet

Smärtpatienter: Förbättra och framförallt ge gruppen en mera jämlik vård

Studiebesök städenheten Skellefteå lasarett

Enheten skall på försök genomföra sex timmars arbetsdag. Projektet startar 1 mars och pågår till september 2018. Enheten har 32 medarbetare och 7 nya medarbetare ska anställas under projekttiden. Intresset har varit stort och 111 sökte till de 7 tjänsterna. Motivet till att det blev just städenheten i Skellefteå som blev utsett till försöket, torde vara att det är relativt lätt att rekrytera till de extra tjänster som behövs för projektet. Sjukfrånvaron har varit 6,2%, det är inte kartlagt vad som är arbetsrelaterat eller inte. Städenheten hade inte kommunicerats innan beslutet, vilket kanske var lite märkligt.

Studiebesök Hörnefors hälsocentral

Verksamhetschefen Helen Alskog mötte upp, hälsocentralen har en förhållandevis stabil bemanning, stafettläkare anlitas undantagsvis.

Efter att kommundelsnämnderna och kommundelsförvaltningarna upphörde 2014 upplever man att samarbetet med kommunen blivit betydligt trögare. Tidigare fanns socialsekreterarna på plats och hade en mera kontinuerlig koll på behovsläget. Familjecentralen som är ett kommunalt samarbete har också haft en likartad utveckling och närheten till kommunen är inte lika god som tidigare. Landstingets stödfunktioner, till exempel fastighet är enligt hälsocentralen ett klart förbättringsområde.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Jag ersatte Tomas Mörtsell i regionstyrelsens arbetsutskott och ärendelistan bjöd inte på några riktigt tunga frågor. Frågan om ansökan om bildande av regionkommun fanns med och där har man nu fått dispens från regering att ansökningstiden skjuts fram till i september.

Centerpartiet får också känna sig stolta över att den motion vi skrev för flera år sedan till regionfullmäktige om vikten att ta fram en livsmedelsstrategi för regionen nu kommer att bli verklighet. Efter många års dialog med framför allt LRF har vi nu enats om vikten av en strategi , trägen vinner.

Trevlig helg

Västerbottensläns landsting

Ewa-May Karlsson (c) Gruppledare 

Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden Mobil:070- 663 64 94
e-post: ewamay.karlsson@vll.se
Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera