Skip to main content

Fortsatt ökning av kostnader för hyrpersonal oroar

Blogginlägg   •   Apr 01, 2016 10:27 CEST

Nu är påsken över och marken börjar alltmer övergå från vitt till mera brunspräcklig.

Tur att snöskotrarna blev väl nyttjade under påsken för nu är det nog bara att ställa bort dem.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

I onsdags var arbetsutskottet förlagt till Lycksele

Bokslutet

Som jag tidigare berättat så slutar landstingets bokslut för 2015 med ett överskott med 8 mkr, att jämföra med det budgeterade + 120 mkr.

Sammanfattningsvis så kan man säga att:

- Landstinget klarade inte årets målsättning om ett positivt resultat som ska uppgå till minst 1,7 procent av skatter och generella statsbidrag, det vill säga 120 miljoner kronor.

- Landstinget klarade målsättningen att samtliga investeringar ska finansieras utan extern upplåning.

- Landstingets målsättning är att finansiera det totala pensionsåtagandet till minst 25 procent vid utgången av 2015. Utfallet blev 34 procent, vilket var 2 procentenheter högre än 2014.

Problemen med ökade kostnader för hyrpersonal fortsätter

Vi fick också en information om hur Västerbotten ligger till i jämförelse med övriga landsting i riket. Om man jämför resultat i kr/invånare så har våra regiongrannar Jämtland, Norrbotten och Västernorrland de sämsta resultaten. Ser man till nettokostnadsutveckling 2015 och utfall januari –februari 2016 så har Västerbotten bromsat nettokostnadsutvecklingen. Dock från en väldigt hög nivå 7,8 % till 3,9% .

Av fullmäktiges mål för verksamheten så når man inte upp till målen då det gäller hälsofrämjande arbetsplats och attraktiv arbetsgivare och god hushållning

Överläggning med Region 8

Under 2015 har det inletts en samverkan mellan landstinget och åtta inlandskommunerna, med i första hand sjukstugor, tanken är att det ska fortsätta och fördjupas kring vårdplatser och prehospital vård. En inventering av nuvarande samverkansformer är genomförd och nu ska ett övergripande måldokument fastställas. Detta dokument skall följas av lokala styrdokument för hur den konkreta samverkan ska se ut i varje enskild kommun.

Trevlig helg

--------------------- ---------------------------------------------------

Västerbottens läns landsting

Ewa-May Karlsson (c)
Gruppledare

Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden

Mobil:070- 663 64 94

e-post: ewamay.karlsson@vll.se

Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.