Skip to main content

Fortsatt regionprocess trots överraskande besked från regeringen

Blogginlägg   •   Nov 06, 2016 19:36 CET

Åter en vecka med varierat innehåll.

Studiebesök Neurocentrum

Vid Neurocentrum finns den samlade kompetensen kring neurologiska sjukdomar i länet. Till kliniken remitteras patienter från hela norra sjukvårdsregionen med behov av högspecialiserad vård inom neuroområdet. 

Neurocentrum bedriver också länssjukvård och har omfattande forsknings- och undervisningsuppdrag med nära anknytning till enheten för klinisk neurovetenskap vid Umeå Universitet. Hans Lindsten är verksamhetschef för ca 650 medarbetare. Efter många organisationsförändringar så omfattar Neurocentrum förutom sju avdelningar inom neurologi även smärtcentrum, strokecenter och de senaste öron näsa hals med käkkirurgi, logopedi och hörselcentralen. 

Neurocentrum i Umeå har i jämförelse haft goda behandlingsresultat av MS, PS, ALS, HC (Multipelskleros, Parkinsons sjukdom, Amyotrofisk lateral skleros och Hemicrania continua) och stroke. Inom den avancerade ryggkirurgin är den neurokirurgiska kliniken i Sverigetopp. Stereotaktisk funktionell neurokirurgi med DBS-enheten är specialiserade på Deep Brain Stimulation, det är en avancerad teknik som behandlar störningar i hjärnan, där kan man bland annat ta hand om Parkinsons sjukdom, rörelsestörningar och vissa former av smärta, det är också studier på gång för att kunna behandla depression, tvångssyndrom, Tourettes syndrom och epilepsi. 

Alla organisationsförändringar med sammanslagningar av enheter har i säg varit en utmaning, nu arbetar man intensivt med att enheterna ska smälta samman och ge den effekt som förväntas med förbättrad vårdkedjor och en allmänt förbättrad regionvård.

Styrgruppen för förberedelsearbetet för en regionbildning i Norrland i Östersund

Två intensiva dagar där vi jobbade konstruktivt med kriterier för inom regional balans och politisk organisation. Det finns en samsyn kring behov av ett stort fullmäktige ( 149-199) hur styrelse och nämnder skall organiseras är fortfarande i process. Till nästa möte den 8 december skall tjänstemannagruppen lägga fram mer underlag kring politisk organisation. Processen med att fördela uppgifter behandlades inte alls denna gång.

Gårdagens besked från regeringen och civilminiseter Ardalan Shekarabi att man beslutat göra halt i planerna för att en ny länsindelningen skulle träda i kraft 1 januari 2018 kom något överraskande. Beslutet ska enligt uppgift från regeringen inte påverka de övriga förslagen i regionreformen.

Trevlig allhelgona helg

Västerbottensläns landsting

Ewa-May Karlsson (c) Gruppledare 
Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden Mobil:070- 663 64 94*
e-post: ewamay.karlsson@vll.se
Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy