Skip to main content

Läkemedelsbolagen chockhöjer priser

Blogginlägg   •   Nov 11, 2016 12:01 CET

Studiebesök och möten har varit veckans agenda, nästa vecka blir lite mera intensiv med tre dagar med landstingsfullmäktige.

Studiebesök

Ögonkliniken

Ögonkliniken verksamhetschef Mikael Andersson tog emot. Kliniken har 70 medarbetare, en budget på cirka 50 miljoner kronor. Kliniken kommer från och med 1 april 2017 vara en länsklinik tillsammans med Skellefteå och Lycksele. Antalet besök är 36 000/år (lika med hela Lycksele lasarett) och 4 500 genomförda operationer. 

Tillgången till läkare och annan personal är mycket god, de senaste 10 åren har man endast haft tre veckor med hyrläkare. Ekonomin visar på ett underskott med cirka 1,5 miljon kronor. 

Besöket började med att vi fick en genomgång med all personal, så kallad daglig styrning. Först 15 minuter med dagens aktiviteter vid den operativa verksamheten och sedan 15 minuter genomgång om dagens verksamhet vid mottagningen, allt påminde Sergeant Phil Esterhaus morgon genomgång i TV-serien Spanarna på Hill Street.

De ögonsjukdomar som behandlas är i det så kallade bakre segment, i näthinna och glaskropp, trauma, hornhinnor, diabetes, glaukom, skelning hos barn, plastikkirurgi i anslutning till ögonlock, kataraktkirurgi, elektrofysiologiska utredningar och behandlingar vid så kallad keratokonus. 

Kliniken gör också hornhinnetransplantationer. Den centrala delen av hornhinnan byts ut när andra utvägar till behandling är uttömda. Kliniken använder då transplantat, hornhinnor som donerats till universitetssjukhusets hornhinnebank.Vi fick några bra exempel på utmaningar, om man låter ett annat landsting operera en näthinneavlossning är prislappen i Västernorrland 20 000 kr, i Örebro kostar det 50 000 kr, exemplen visar att utomlänskostnaderna är viktiga att hålla koll på. 

Ett läkemedel som användes i behandling av tarmcancer visades ha mycket god effekt för behandling av förändring av gula fläcken, resultatet och forskningsstudier i USA visade på god effekt och inga biverkningar. De läkemedelsbolag som tagit fram cancerläkemedlet tog fram ett läkemedel som var direkt avsett för behandling av ögonsjukdomen, med den skillnaden att de senare läkemedlet var 20 gånger dyrare. Några landsting budgeterade för det dyrare läkemedlet. Västerbotten beslutade att behandla med det billigare läkemedlet. Från 2005 till 2016 är skillnaden i kostnader 54 miljoner kronor.

Skanska om - och tillbyggnad 5B NUS

Byggnad 5B är från 1946 och har under åren innehållit en mängd verksamheter från djurförsök till undervisning och behandlingslokaler. Byggnaden är 55 meter lång 20 meter bred med sju våningar. Nu rivs i princip allt utom betongstommen och trappor bort, det byggs dessutom på ytterligare med två våningar. Byggnaden har under lång tid haft miljöproblem, byggnadsmaterial med slig från Rönnskär i bjälklagen och blå betong i väggar har säkert bidragit till miljöproblemen. Entreprenaden utförs som ett partnership med landstinget och Skanska, det innebär att projektet genomförs i etapper och att beslut om detaljprojektering, produktionsplanering och ekonomi också tas gemensamt och etappvis.

I byggnaden planeras att inrymma medicinska biobanken och verksamhet som idag finns i gamla lasarettet. Projektingenjören och Skanskas ekonomiansvarig för entreprenaden Tobias Bergner informerade om projektet.

Operationscentrum

Verksamhetschef Niklas Lindberg gav en oss en bra orientering om klinikens historia och dagsläget. Under ett antal år så präglades OP-centrum av arbetsmiljöproblem, ekonomiproblem, dålig produktion och många chefsbyten. Sedan Niklas tillträdde har personalomsättningen minskat från 12% till 4%, andelen sjukskrivna har minskat 9,9% till 4%. 

Ett led i att förbättra arbetsmiljön är att alla verksamhetschefer har i sin arbetsbeskrivning att man skall under minst två timmar varje dag finnas ute på någon opererande avdelning. OP centrum kommer från årsskiftet vara en länsklinik där hela och delar av de opererande klinikerna i Lycksele och Skellefteå ingår. I Umeå är verksamheten inriktad på omfattande och avancerad kirurgi övriga ingrepp görs främst i Skellefteå och Lycksele.

OP centrum organiserad så att finns en tydlig koppling till opererande verksamheter som kirurgi, ortopedi, neurokirurgi, barn med flera. Klinikens framtida utmaningar är ett fortsatt arbete med arbetsmiljö, rekrytering och utbildning.

Trevlig helg

Västerbottensläns landsting

Ewa-May Karlsson (c) Gruppledare 
Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden Mobil:070- 663 64 94
e-post: ewamay.karlsson@vll.se
Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.