Skip to main content

Landsbygden som en nyckel för ekonomi, social och sammanhållningspolitik i Europa

Blogginlägg   •   Maj 13, 2016 16:35 CEST

Varierad vecka igen
Regionkommittén
Måndag – Onsdag hade jag några dagar med Regionkommittén i Innsbruck Österrike.
Själva konferensen hade den spännande rubriken ”Landsbygden som en nyckel för ekonomi, social och sammanhållningspolitik i Europa” Styrning och infrastruktur i relationerna mellan städer, omland, regioner och makro regioner, för en Centerpartist är det ett ständigt, intressant och aktuellt ämne. Har också haft inledande diskussion kring mitt yttrande som rapportör om en alkoholstrategi för EU. Det blir väldigt spännande att jobba fram yttrandet och försöka hitta balansen mellan risker kring alkoholbruk och vinproducenternas syn på vinets effekter. 


Förbundsstyrelsen Region Västerbotten
På förbundsstyrelsens agenda fanns det i stort sett ingenting av allmänt eller av nyhetsvärde.
Däremot så hade jag, Tomas Mörtsell, Mattias Larsson, Carina Sundbom och Eric ett intressant lunchmöte med Matthias Lindström från Kvarkenrådet och Sture Udd företagare från Vasa om hur vi på båda sidor Kvarken kan arbete tillsammans kring utveckling av Kvarkenregionen. Ett första steg är att någon gång under året träffas i en större konstellation för att utveckla de idéer som finns i Vasa.

Studiebesök Öron Näsa Hals och käkkirurgi NUS
Öron-Näs-Hals och Käkkirurgi Västerbotten är en länsklinik med verksamhet i Lycksele och Skellefteå och Umeå Kliniken svarar för vård av patienter med öron-, näs- och halssjukdomar, hörsel samt tal- och röstrubbningar. De behandlar också patienter som har behov av operativa ingrepp i munhåla och omgivande vävnad. Det är svårt att i nuläget helt bedöma hur förändringen med att flytta patienter från Lycksele och Skellefteå kommer att påverka verksamheten. Vissa undersökningar och ingrepp kommer även fortsättningsvis att utföras på sjukhusen.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Daniel har ersatt mig i arbetsutskottet och där var ekonomirapporten och planeringen av budgetarbetet de två intressanta ärendena.  Ekonomirapporten till och med april visar ett underskott på 114 mkr. Utomlänsvården och minskade regionintäkter står för ca 32 mkr, personalkostnadsutvecklingen är något bättre –1,1 %, Närvarotiden är lägre i årstjänster ca 47 personer, trots fler AT och ST läkare, antalet hyrläkarköp ca samma nivå , läkemedelskostnader har ökat, trots att budget har fått ett tillskott via ett ökat statsbidrag.


Budgetarbetet fortsätter på tjänstemannasidan och några stora nyheter har inte presenterats utöver det redan kända. För att få en budget i balans föreslås dels ett långsiktigt effektiviseringsarbete kombinerat med besparingar och en skattehöjning med 50 öre. Alla investeringar ska ha en dokumenterad rationaliseringseffekt.
Önskar er alla en riktigt fin helg
--------------------- ---------------------------------------------------
Västerbottens läns landsting
Ewa-May Karlsson (c)
Gruppledare
Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden
Mobil:070- 663 64 94
e-post: ewamay.karlsson@vll.se
Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.