Skip to main content

Landstingsledningen alltför sena med information om ekonomiska läget

Blogginlägg   •   Jan 29, 2016 22:39 CET

Efter en veckas uppehåll i utgivningen kommer här kommer ett LT-nytt från en späckad vecka .


Studiebesök Robertsfors Hälsocentral

Jag, Daniel och Lars Bäckström träffade verksamhetschef Ulrika Westman-Yttergren med personal. Hälsocentralen har 5 500 listade patienter, på grund av kommunens geografi så har med säkerhet ett antal i den nordliga och nordvästliga delen av kommunen listat sig i endera Burträsk eller Lövånger, i den södra delen Bygdeå finns det med säkerhet många listade i Umeå eller Sävar. En nackdel med listningsmodellen, är att som exempel i södra delen av kommunen har många skolelever sin skolgång i Sävar och att synkronisera skolhälsovården i en annan kommun med hälsocentralens BVC verksamhet har inte visat sig vara helt enkel. 

Hälsocentralen har ansvar för ett antal ensamkommande flyktingbarn, den utmaning det innebär med tolkar och annat anser man sig kunnat hantera väl. Läkarsituationen har man också under kontroll, sedan våren 2015 har det anlitats väldigt få timmar med hyrpersonal. Samarbetet med kommunen kring lokaler och familjecentral fungerar bra. Däremot skulle man önska att investeringsbeslut om lokalförändringar skulle kunna ske i en mycket snabbbare takt. 

En intressant tanke är att hälsocentralen skulle kunna öppna filialmottagningar, Robertsfors kommun har i ytterkanterna två större befolkningscentra Ånäset och Bygdeå, där skulle det fungera alldeles utmärkt med ett öppethållande under några timmar i veckan, där patienter kan träffa distriktssköterskan och vid behov en distriktsläkare.

Träff med personaldirektören

Jag och Daniel träffade den avgående personaldirektören Christina Elmros för att orientera oss om den aktuella personalsituationen. Den så kallade HR-staben ansvarar för stöd till ledning och verksamhet inom områdena lönepolitik, arbetsmiljö, personalförsörjning och kompetensutveckling. Med 10 000 anställda medarbetare och ett -50 tal olika yrkesgrupper så krävs det att det finns en hög kompetens bland de medarbetare som skall hantera alla typer av personalfrågor

Upptakt budget 2017

Det har blivit en tradition med en tidig upptakt i kommande års budgetarbete, till mötet inbjuds landstingsstyrelse, presidier i styrelser och nämnder och företrädare för de olika facken. Tyngdpunkten för informationen låg på ekonomi och huvudbudskapet från tjänstemännen var ”Det finns inga nya pengar – Budgetramen gäller ”. Det preliminära bokslutet visar att verksamheten gör ett underskott med 292 mkr, det som trots allt gör landstinget gör ett plus med 8 mkr är en återbetalning från AFA och en finansavdelning som gör ett rejält plus.

Sammanfattningsvis så kommer 2017 att bli ett år där utrymmet för stora satsningar kommer att var mycket begränsad. Den planerade skattehöjningen med 50 öre kommer inte att täcka alla kostnadsökningar. Kommande vecka kommer ett mera preciserat förslag på olika sparförslag inom framförallt sjukhusvården, det vi vet idag är att det kommer att handla om i storleksordningen 500 mkr, jag är själv kritisk till att förhandsinformationen till oppositionen är väldigt mager.

Kort från landstingsstyrelsen

Information länstrafiken Karolina Filipsson

Budget 2016 är 124 mkr den är underfinansierad men man räknar med att få tillbaka lite intäkter också.

Utmaningar i närtid

Medfinansiering från Trafikverket minskar när det gäller Norrtågstrafiken.

Ökade bränslekostnader

Ökade förstärkningar pga stora grupper, ensamkommande barn och flyktingar

Annika Johansson Nordin biträdande sjukvårdsdirektör Ny biträdande sjukvårdsdirektör med ansvar för strategisk samverkan med sjukvårdsregionen, länets kommuner, Umeå universitet mfl. Annika kommer närmast från uppdraget som chef för arbetets och beteendemedicinskt centrum. Blir spännande att följa utvecklingen i den nya organisationen.

Utredning högspecialiserade vård där en Umeå professor Ulf Näslund deltagit.

Många sjukhus gör få operationer och syftet med utredningen är att föreslå kvalitetshöjning och tyvärr även centralisera.

Lägst dödlighet /komplikationer hade sjukhus som gör många operationer/år

Om antalet operationer höjs till 100/år så undviks ca 370 dödsfall.

Finns fördelar och nackdelar i förslaget. Vår målsättning måste vara att hålla hög kvalité på NUS så att vi kan bli en av sjukhusen som får högspecialicerad vård.

Ska detta gå att genomföra förutsätter det

-storregioner

-Öppen redovisning av volymer och medicinska data

-Nationell prisöverenskommelse

-Utredning om nivåstrukturering av akutsjukvården

-Ett effektivt sjuktransportsystem

-Kommunikation telemedicin

-Träning stimulering

-Ökad profilering vid länsdelssjukhusen

Om förslaget får fullt utslag så skulle NUS på grund av att vara den minsta sjukvårdsregionen riskera att inte få någon högspecialiserade vård..

Ärendelistan

Ambulansförbund

Västerbotten kommer att gå med i ett ambulansförbund tillsammans med ett antal landsting

I Alliansens protokollsanteckning anser vi att det är viktigt med samarbetet, men att det måste funderas över hur mycket av verksamheten ska drivas i egen regi och hur mycket som ska upphandlas.

Knutpunkten (eventuellt nytt landstingshus)

Berättade i förra LT-nytt att det avsätts projektmedel för ett nytt landstingshus, här fick jag med en tilläggsmening i beslutet som lyder så här ”Uppdraget omfattar också att göra en jämförande analys av totalkostnad nu och med det nya alternativet”. Liberalerna är helt emot och ville inte ens göra förstudien.

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården.

Här har vi ett alternativt yttrande som landar i att det finns andra viktiga saker att prioritera då det gäller avgiftsnedsättning.

Revisionsyttrande vård av barn och unga med psykisk ohälsa Södra Lappland Daniel förslog ett förstärkt yttrande där kravet på återrapportering av de åtgärder som föreslås måste ske mera kontinuerligt det avslogs.

Ewa-May Karlsson (c) Gruppledare 

Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden Mobil:070- 663 64 94

e-post: ewamay.karlsson@vll.se

Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 UmeåKommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.