Skip to main content

Mångfald är bättre än en enfald

Blogginlägg   •   Feb 08, 2016 10:39 CET

När detta skrivs sitter jag hemma och ser framemot att höra Annies tal på kommundagarna i Karlstad. Känns väldig konstigt att inte vara där men jag räknar med att ni som är där gör ett bra jobb och kommer hem peppade. Själv har jag testat Lycksele lasarett och måste berömma alla jag fick möjlighet att träffa. Att åka hem bara några timmar efter åtgärden och själv sköta sprutor och annat är också nytt och spännande, men fungerar faktiskt riktigt bra. Räknar med att vara i form om någon vecka igen.

Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Nästa vecka kommer landstinget att besluta om verksamheternas planering 2016 utifrån ekonomiska förutsättningar. I media har det spekulerats om stora besparingar med rejäla konsekvenser för sjukhusvården. De åtgärder som nu presenterats är som Daniel bedömer det inte alls att så långtgående som befarat och frågan är om det räcker för att få ordning på sjukhusvårdens ekonomi. Sammanfattningsvis så ser beslutspunkterna med tillskott, omfördelningar och kostnadsreduktioner som nedan

- Stafettläkarreduktion med 30 % 2016.

- Basenheterna Cancercentrum och AHS slås samman till en basenhet.

- Strokecenter flyttar från Medicincentrum till Neurocentrum.

- Vårdplatsreduktion med 40 vpl enligt beslut i verksamhetsplan för 2016.

- Översyn av bemanningskvoter har gjorts och fastställs per enhet i spannet 1,5-1,8 beroende på verksamhetsinnehåll.

- En översyn av arbetstidsmodeller med revidering av rutiner och arbetssätt är gjord och revideringen fastställs. Fyra arbetstidsmodeller kommer att gälla från 2016 0301

- Samtliga personalförändringar sker inom ramen för den normala personalrörligheten.

Kommundagarna i Karlstad

Ni har säkert uppmärksammat en del av de förslag och utspel som gjorts igår och idag från Karlstad ”Mångfald är bättre än en enfald” var rubriken för dagarna och det speglar också seminarier och mycket av det som sades från talarstolarna.

Några axplock

- Kapa krånglet i kommun - Sverige 21 förslag för att sänka kostnader i asylmottagandet

- Gör undantag i kravet på lärarlegitimationen, för att ordna ett skriande behov av pedagoger

- Öka bostadsbyggande minska krånglet som hindrar

- Minska antalet riktade statsbidrag, totalt ett - 90 tal en styggelse i ett land där det kommunala självstyret är fundamentalt

- Underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden, initiera till nya avtal som ger lägre ingångslöner, som kompenseras med lägre inkomstskatter.

Annie Lööfs tal

Inleddes med några minnesord över Karin Söder, som lade grunden för mycket av det som är centerpartiets grund om alla människors lika värde. Några citat…..

"Statliga regler HVB hem, rekrytering av lärare med mera krångel blockerar det som kommunerna är allra bäst på att lösa. Bort med krånglet. Avståndet mellan makten och människor minska, regionfrågan är en del i arbetet, decentralisera och ge regionerna mera makt. ”Decentralisera Sverige ge kommunerna körkort”"

"Värna den fria rörligheten i Europa, dock måste det vara ordning vid den EUs yttre gräns."

"Flyktingar bär på minnen som ingen borde orka bära.. men det finns många drömmar om en framtid i ett land där man bidrar med erfarenheter och kompetens som verkligen behövs här och nu. Svensk arbetsmarknad riskerar att bli en öken av krossade drömmar, det första jobbet är så viktigt, utveckla en svensk modell med avtal så att ingångslönerna inte blir ett hinder för ett inträde på arbetsmarknaden. Sverige behöver fler som jobbar."

Trevlig Helg

------------------------------------------------------------------------

Västerbottens läns landsting

Ewa-May Karlsson (c)

Gruppledare

Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden

Mobil:070- 663 64 94

e-post: ewamay.karlsson@vll.se

Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy