Skip to main content

Makt och inflytande från Stockholm till regioner är centerpolitik

Blogginlägg   •   Maj 22, 2016 20:55 CEST

Våren verkar ha svårt att infinna sig, men förhoppningen är att vi får stigande temperaturer och en aning uppehållsväder

Möte med akutsjuksköterskor vid NUS

Som några av er har uppmärksammat så är sjuksköterskorna vid akuten på NUS oroliga inför sommaren och hur bemanningen ska lösas under semesterperioden.

Jag träffade 12 sjuksköterskor i måndags för att orientera mig om läget. Tanken från ledningen är att minska antalet sköterskor med 3 och i stället bemanna upp med undersköterskor. Sjuksköterskorna är oroade över hur patientsäkerheten ska kunna garanteras och hur arbetsuppgifterna ska klaras av om det uppstår ett läge med en stor ansamling av patienter, vid större olyckor finns alltid en katastrofplan hur den situationen ska hanteras. Semestertiden är som alltid besvärlig utifrån bemanning. Det som ytterligare ”ställer till det” ur arbetsgivarsynpunkt är att allt fler medarbetare tar ut sin lagliga föräldraledighet under semesterperioden. Men fortfarande återstår att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor och det är självfallet inget problem som bara löses över en natt. Landstinget måste ständigt bättra på sitt rykte för att bli en bättre arbetsgivare.

SKL

Det intressanta denna gång var informationen om hur arbetet med regionaliseringen fortlöper.

De konstellationer som träffats är delar av samrådsgruppen (67 ledamöter från rikets landsting/kommuner), SKL gruppen, delar av riksdagsgruppen och indelningskommittén.

Det som presenterades från indelningskommittén var en bedömningen att de tre förslagen med Norrland, Svealand och Västra Götaland, att där finns den största möjligheten till fortsatta diskussioner och ett eventuellt införande efter valet 2018. Sedan är det ingen hemlighet att det finns motstående intressen i Norrland och inom partierna. En regionalisering där dels makt och inflytande flyttas från Stockholm till Norrland och att myndigheter och verk får en sammanhållen struktur inom en region ser jag som en centerpolitik.

HSN

Från Hälso- och sjukvårdsnämnden rapporterar Daniel dels att man fick en återrapportering om tillståndet i BUP (barn och ungdomspsykiatrin), problemen har funnits länge och åtgärder har satts in i olika omgångar. Under några månader har det pågått ett utvecklingsarbete där det tagits krafttag i allt som berör klinikens inre arbete. Nämnden kommer att få regelbundna rapporter hur arbetet fortlöper. Nämnden fick en rapport om vad som hänt efter den ambulansutredning som presenterades för något år sedan. Ett av problemen har varit att bestämma vad som är den rimliga respondstiden (den tid det tar för en ambulans, från det larmet går till att ambulansen finns på plats hos patienten) Västerbottens läns landsting har inte haft någon faktisk respondstid. Det som bedöms vara möjligt idag är att 75% av befolkningen ska nås inom 30 minuter.

Sedan hade jag idag fått det stora förtroendet att leda Norra Skogsägarnas föreningsstämma i Skellefteå.

Önskar er alla en riktigt fin helg

--------------------- --------------------------------------------------- Västerbottens läns landstingEwa-May Karlsson (c) Gruppledare Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden Mobil:070- 663 64 94e-post: ewamay.karlsson@vll.seBesöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.