Skip to main content

Norrländskt samarbete nu och i en framtida region

Blogginlägg   •   Dec 04, 2015 15:08 CET

En vecka med lite blandade uppdrag.

Norrlandstingens Regionförbund

Måndag – Tisdag träffades Norrlandstingens regionförbund i Sundsvall, några intressanta informationer fick vi ta del av.

Utredning om högspecialiserad vård

Jag har nämnt detta i tidigare brev och sammanfattningsvis handlar det om att högspecialiserad sjukvård som komplicerade kirurgiska ingrepp koncentreras till färre antal sjukhus, studier visar att ju fler behandlingar som görs, ju mera höjs kompetensen av behandlare/teamen, vilket i sin tur leder till att komplikationerna minskar. Ett annat intressant förslag i utredningen är att andra huvudmän än landstingen ska kunna anställa läkare och där tror jag att många kommuner skulle vara intresserade.

Kliniskt forskningscentrum Norr

Den kliniska forskningen är oerhört viktig för att upprätthålla kompetensen och statusen för att rekrytera bra medarbetare till Norrland. Landstingen har ett nära samarbete med de tre universiteten, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet. Norrlandsregionförbund har goda förutsättningar för en hög kvalitativ forskning, det är få vårdgivare, en stabil befolkning, det finns flera unika databaser tex biobanken vid NUS, Västerbottens hälsoundersökningar. Vid mötet avsatte vi 2,3 miljoner kronor till 18 olika forskningsprojekt, ungefär hälften hamnar i Västerbotten.

Seminarium sprututbytesprogram

Frågan om sprututbytesprogram har alltid varit kontroversiell, motståndarna har menat att samhället det kan tolkas som att samhället accepterar och till och med uppmuntrar till tungt missbruk. Förespråkarna menar att det handlar om humanism och förhindrad smittspridning av framförallt HIV och Hepatit C. Den längsta erfarenheten har man i Skåne och erfarenheten visar att programmet måste bestå av regelbundna hälsoundersökningar, en nära koppling till kommunens socialtjänst. Det finns samhällsekonomiska beräkningar vad ett sprututbytesprogram kan ge i form av minskad smittspridning och en förbättrad hälsa för missbrukarna och där är professionen enig om att det finns stora vinster att göra.

Förbundsfullmäktige

Förutom verksamhetsplan och budget var det inga riktigt tunga ärenden vid gårdagens fullmäktige för Region Västerbotten.

Verksamhetsplan och budget

Här hade Petter Nilsson(SD) alternativa förslag som framförallt gick ut på att minska kulturbudgeten. Votering begärdes som slutade 65 röster för förslaget till budget och 1 för Sverigedemokraternas förslag till budget.

Ny regionindelning information från Indelningskommittén (Barbro Holmberg och Kent Johansson)

Uppdraget består i att fullfölja det slutsatser som Ansvarskommittén 2003-2007 kom fram till. Kommunerna och landstingen var i stort sett eniga om att storregionerna var nödvändiga, men moderaterna i den dåvarande alliansregeringen sa nej och därmed stoppades alla indelningsidéer upp inklusive det gedigna arbete som gjordes i den så kallade Norrstyrelsen.

Uppdraget till indelningskommittén från den nuvarande regeringen är mycket tydligt och det förväntas komma förslag på en indelning som innebär att antalet landsting/regioner minskar från 21 till ca 5-6… De nya regionerna förväntas få kraftfullare möjligheter att möta utmaningar inom framförallt hälso- sjukvården, att arbeta effektivare med det regionala utvecklingsansvaret. Man får nog förvänta att den fortsatta debatten kommer att handla residensstäder, antalet sjukhus och hur hantera de län där det finns ett motstånd mot hela regionidén. Kommittén ska lämna en delredovisning 29 januari 2016, finns det regioner som tänker sig ny indelning med början 1 januari 2019 kommer ett delbetänkande redan 30 juni 2016. För övriga kommer en delredovisning 31 januari 2017. I Västerbotten är enigheten rätt stor om att det behövs en storregion, från de övriga tre grannlänen kommer det blandade besked, men våren 2016 kommer att bli intressant.

Trevlig helg
------------------------------------------------------------------------
Västerbottens läns landsting
Ewa-May Karlsson (c)
Gruppledare
Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065,bostaden
Mobil:070- 663 64 94
e-post: ewa-may.karlsson@vll.se
Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy