Skip to main content

34 miljoner i ökade utgifter för landsting och kommuner i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 10:54 CEST

Regeringens förslag till förändring av sjukförsäkring kommer att leda till kraftigt höjda sjuklönekostnader för arbetsgivare i hela landet.

-Om reformen går igenom får kommunerna och landstinget i Västerbotten ökade kostnader med drygt 34 miljoner, säger Ewa-May Karlsson, gruppledare(C) i Västerbottens läns landsting.

Regeringen har presenterat ett förslag som innebär att arbetsgivare ska vara med och finansiera långa sjukskrivningar.

- Det är ett trubbigt verktyg som redan testats och slopats av Göran Perssons regering. En liknande modell prövades under 2005–2007, men avskaffades då den slog fel. Ytterligare piskor riktade mot arbetsgivaren löser inte problemet, säger Ewa-May Karlsson.

För Västerbotten innebär regeringens förslag en utgiftsökning på drygt 34 miljoner kronor, att läggas till en redan hårt ansträngd ekonomi inom den offentliga sektorn i hela landet.

- Regeringen skriver själva i sin senaste budget att bidragsökningarna förväntas öka med 77 miljarder kronor och att närmare en miljon människor kommer att vara i utanförskap år 2020, det är inte att ta ansvar, varken för jobben eller för ekonomin, säger Ewa-May Karlsson.

Sjukfrånvaron varierar beroende på region och kommun och en svag arbetsmarknad i kombination med en hög arbetslöshet är några av de faktorer som tenderar att hänga ihop med en högre sjukfrånvaro.

- Att regeringen sockrar sitt förslag med en liten sänkning av arbetsgivaravgiften ändrar inte det faktum att Västerbottens kommun- och landstingssektor får en kostnadschock på 34 miljoner kronor, säger Ewa-May Karlsson.

Kostnaderna som redovisas gäller då region och kommuner är arbetsgivare, men förslaget drabbar även privata företagare vid verkställande.

Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.