Skip to main content

Centerpartiet kommenterar framtiden för Region Västerbotten

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 08:30 CET

Tomas Mörtsell vice ordförande i Region Västerbotten

Centerpartiet i Västerbotten kommenterar dagens besked från Socialdemokraterna om framtiden för Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting

Centerpartiet välkomnar att Socialdemokraterna nu kommit fram till att det bästa att göra i rådande situation är att sikta på att låta Västerbotten bli en Regionkommun.

Eftersom förslaget om en ny regional indelning av Sverige saknar stöd, så är det naturligt att se över den rådande regionala strukturen i Västerbotten.
Region Västerbotten bildades genom en sammanslagning av uppgifter från dåvarande Kommunförbundet, samt delar av Landstingets och Länsstyrelsens ansvarsområden.
Tanken när Regionförbundet bildades var att skapa en beredskap för en kommande storregionreform, samt öka det lokala inflytandet över vissa politiska frågor.

"Nu när storregionfrågan lagts på is, behövs en diskussion om hur den framtida regionala samverkan ska se ut. För Centerpartiet är det viktigt att den organiseras på ett sätt som bidrar till en utveckling i hela länet, och där kommunernas medverkan säkerställs."
Säger Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storuman samt vice ordförande i Region Västerbotten

Centerpartiet anser även att det som nu sker, att Socialdemokraterna meddelar oss övriga partier via ett pressmeddelande om hur de tänkt sig framtiden är signifikant för hur man arbetar och också ett av skälen till att Region Västerbotten inte har fungerat på det sätt man skulle kunnat önska. Istället för att vara en arena där länet skulle jobbat tillsammans så har Region Västerbotten i mycket blivit Socialdemokraternas eget projekt.

”Jag hoppas att Socialdemokraterna nu tar sitt ansvar och bjuder in övriga partier till diskussioner kring hur vi skall organisera det nya som skall skapas, tar man det bästa från nuvarande landsting och Region Västerbotten så kan det bli riktigt bra! Men det kräver att man samlar alla goda krafter till en dialog kring hur vi tillsammans kan skapa ett bättre Västerbotten!”
Säger Mattias Larsson, distriktsordförande för Centerpartiet i en kommentar.

Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy