Skip to main content

Centerpartiets distriktsstyrelse i Västerbotten skriver på för mjölken

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 13:15 CEST

Centerpartiets distriktsstyrelse i Västerbotten skriver på för mjölken

Vid dagens sammanträde med distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Västerbotten skålade styrelsen i mjölk efter att ha skrivit på LRFs mjölkupprop.

Sveriges mjölkbönder befinner sig i en ytterst allvarlig situation, läget är sådant att fem mjölkbönder lägger ner sin produktion varje dag. Detta beroende på det handelskrig som pågår mellan EU och Ryssland som gjort att Europa svämmar över av billiga mjölkprodukter vilket gör att priserna sjunker på nivåer som för några år sedan ansågs som otänkbara.

Det finns ingen chans för Västerbottens mjölkproducenter att klara denna situation själva utan insatser krävs på alla nivåer för att hjälpa våra bönder genom denna kris.

Regeringen måste:

  • Genomföra akuta åtgärder för att säkra mjölkproduktionen på kort sikt, som företagsstöd och de utlovade statliga lånegarantierna.
  • Garantera att EUs ersättningar och stöd betalas ut i tid.

Kommuner och landsting måste:

  • Utnyttja de möjligheter som finns i lagen om offentlig upphandling, att kräva att de livsmedel som köps in till den egna verksamheten är producerade med lika hårda lagkrav som de svenska bönderna har att följa.

Vi som individer måste:

  • Bestämma oss för att endast handla i första hand mejerivaror från Norrmejerier, i andra hand svenska mejerivaror för det är endast genom ökad efterfrågan i butikerna som priserna kan gå upp.

Åtgärder krävs nu för att rädda den svenska mejerinäringen, Centerpartiet agerar på alla nivåer för att bidra. Vi hoppas alla andra också förstår allvaret och väljer att agera!

Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy