Skip to main content

Framtidens jobb i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 12:00 CEST

Här är våra förslag på hur man kan gå till väga för att framtidens jobb inte ska gå förlorade, skriver Anna-Karin ”Kajsa” Sjölander (C) och Carina Sundbom (C).

Vi i Centerpartiet driver på de för länet så viktiga frågorna om framtidens jobb. Det krävs en ökad företagsamhet, bättre mottagande av nyanlända och mer kvalificerad matchning av de som i dag står som arbetssökande för att rädda Västerbotten och skapa en framtida välfärd.
För oss i Centerpartiet är det oerhört viktigt att vi diskuterar och tar fram förslag för att öka länets attraktionskraft. Det skall vara enkelt att bo och verka i länet, de lockar också fler att vilja komma hit.

Vid ett sommarseminarium under Noliaveckan kring framtidens jobb i Västerbotten togs det fram en tiopunktslista för att skapa jobb i länet. Föreläste gjorde Ida Oderståhl från Fru Fura, Torbjörn Halvardsson från Företagarna och Helena Lindahl från Riksdagens näringsutskott.
Seminariet gick ut på att med samlad kunskap ta fram de tio viktigaste åtgärderna för fler jobb i länet.

Dessa punkter tar vi nu med oss in i arbetet med en framtidsagenda 2025 för Centerpartiet. Vi lovar att fortsätta driva på för att hela länet ska leva.

– Förnya arbetsgivaravgifterna så att det blir billigare att anställa.
– Förenkla regelverken, bort med det som sätter käppar i hjulen för företagande.
– Stimulera företag att hitta nya inkomstkällor för att bli ekonomiskt stabilare.
– Introducera nyanlända till arbete redan från dag ett. Utveckla introduktion, språk och matchning mot arbetsgivares behov. Ska vi klara den framtida arbetskraftsbristen i länet måste alla matchas in på arbetsmarknaden.
– Den offentliga infrastrukturen måste förändras då det gäller tjänster och service.
– Kapitalförsörjningen måste bli bättre, effektivare och enklare. Använd kapitalet från Inlandsovations till att skapa Såddkapital, ett kapital för att odla nya företag i norra Sverige.
– Bankerna borde ta ett större samhällsansvar och låna ut till boende och företag på landsbygd.
– Börja med företagande och entreprenörskap redan i skolan för att utveckla de entreprenörer som annars riskerar att gå förlorade.

De politiskt ansvariga i kommunledningen måste skapa förutsättningar för lärare som kan entreprenörskap för att vi skall kunna få efterträdare till redan etablerade företag och för att skapa framtidens företag. Därför måste man även:

– Stärka företagarkulturen i länet och
– Förstärk RUT och utveckla den kvinnodominerade sektorn så vi får fram fler jobb och möjlighet att klara morgondagens välfärd.
Det finns ingen reform som öppnat för kvinnligt företagande och gett nyanlända kvinnor en chans att etablera sig på arbetsmarknaden som RUT.

Anna-Karin ”Kajsa” Sjölander (C)
Umeå
Carina Sundbom (C)
Skellefteå

Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy