Skip to main content

Mötesfriheten är okränkbar i en demokrati

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 11:04 CET

Sven-Olov Edvinsson (C), 1:e vice ordförande Umeå kommunfullmäktige

Sverigedemokraternas planerade möte i Väven hade förberetts och fått grönt ljus av lokalägaren dvs Umeå kommun. Mötet stördes allvarligt av en demonstration som urartade och ett brandlarm, som allt att döma utlöstes i okynne.

För Umeå kommun är mötesfriheten okränkbar. Det borde även vara en självklarhet för alla! Bakom demonstrationen som urartade fanns representanter för bl.a. ung vänster, vänsterpartiet och ABF samt kulturaktörer som Profilteatern m.fl.

Det inträffade har skapat välgrundad ilska hos många umebor. Därför måste de personer och organisationer som medverkat till det som inträffade på Väven klart och tydligt och snabbt ber om offentlig ursäkt! Stå upp för allas mötesfrihet! Erkänn att händelserna i Väven gynnar en växande intolerans.

Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera