Skip to main content

Öhgren (C): "Bristerna inom BUP är oacceptabla"

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 09:12 CET

Landstingsrevisionen har i två rapporter granskat vården för barn och unga med psykisk ohälsa. De visar bl a att tillgängligheten vid BUP i Västerbotten i flera år varit betydligt sämre än i resten av landet, samt att hälsocentralernas förmåga att utgöra en fungerande första linje för vård av barn och unga med psykisk ohälsa varierar. 

Alliansen i landstinget är starkt kritisk att barn och unga med psykisk ohälsa inte är garanterad en bättre och mer jämlik vård och att situationen tillåtits fortgå år efter år.

- Den politiska majoriteten har varit alldeles för passiv i denna fråga och tyvärr är det barn och unga i vårt län som fått ta konsekvenserna, säger Daniel Öhgren (C), vice ordförande i nämnden.

Alliansen kräver nu bättre uppföljning och fler åtgärder tills situationen för vården av barn och unga med psykisk ohälsa förbättrats. Man vill bl a öppna upp för möjligheten att införa vårdval inom BUP.

- Det är ganska grymt att ungdomar med psykisk ohälsa hänvisas till en verksamhet där de kan få vänta upp till ett halvår på att få hjälp. Genom ett vårdval får ungdomarna större möjlighet att välja vård där tillgängligheten är bättre, avslutar Öhgren. 

Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy