Skip to main content

Pressträff idag om konsekvenserna för norra Sverige av skatt på avstånd

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 06:52 CEST

Idag samlas företrädare för de gröna näringarna, LRF och Norrmejerier, tillsammans med Sveriges åkeriföretag till ett möte i Umeå för en gemensam diskussion kring konsekvenserna av en skatt på avstånd. Med på mötet är Anders Åkesson, ledamot i riksdagens trafikutskott.

I samband med mötet inbjuds media till en presslunch där resultaten från mötet kommer att presenteras.

Tid: Måndag 24/10, 12:00
Plats: Scandic Plaza, Umeå

Välkomna!

Ytterligare information:
Tomas Mörtsell, 070-548 86 29
Anders Åkesson, 070-335 46 0

- Förslaget om en skatt på avstånd innebär ett av de största hoten mot svenskt och framförallt norrländskt näringsliv som vi sett sedan valet säger Tomas Mörtsell(C), kommunstyrelsens ordförande i Storumans kommun och initiativtagare till mötet.

- Förslaget om en skatt på avstånd för med sig mycket allvarliga konsekvenser. Av den anledningen känns det viktigt att på plats i Umeå få träffa de som drabbas av regeringens politik. De synpunkter som kommer fram vid mötet kommer att vara en viktig del i mitt arbete att stoppa ett förslag som slår rakt mot näringsliv och sysselsättning i norra Sverige säger Anders Åkesson(C), ledamot i Riksdagens trafikutskott.

Bakgrund

Regeringen förbereder ett förslag om en kraftigt ökad beskattning av transporter på väg, ofta kallad skatt på avstånd.

Det som hittills kommit fram från regeringens utredning, innebär en mycket kraftig ökning av näringslivets kostnader. Kostnaderna kommer framförallt att drabba företag med stora avstånd till marknad eller förädlingsanläggningar. Det norrländska näringslivet kommer att bli den stora förloraren på förslaget.

LRF har beräknat kostnadsökningen för ett genomsnittligt jordbruksföretag i norra Sverige till cirka 100 000 kr/år. Det innebär ett dramatiskt slag mot en näring som just nu har mycket kraftiga lönsamhetsproblem och en nedläggningstakt som är extrem.

Effekten mot exempelvis skogsindustrin är densamma, med kostnadsökningar på 2-2,5 miljarder kronor per år. De kostnadsökningar som skatten innebär kommer att slå direkt mot de enskilda skogsägarna eftersom skogsindustrin verkar på en global marknad, där en skatt på avstånd slår direkt mot den svenska produktionen. En beräkning från Skogsindustrierna visar att skatten kan påverka 20-25 000 jobb och investeringar på motsvarande 20 miljarder kronor.

För den Svenska åkerinäringen kommer förslaget att innebära en försämrad konkurrenskraft gentemot utländska företag. Vilket ytterligare kommer att försvåra transportföretagens möjlighet till konkurrens på lika villkor.

Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.