Skip to main content

Ansvarskommitténs förslag ökar möjligheterna till regional utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:01 CET

- Förslagen i slutbetänkandet innebär viktiga förstärkningar av det reella inflytandet över den regionala utvecklingen. Viktiga politiska beslut kan fattas närmare de människor som berörs av dem, kommenterar Gustav Andersson, landstingsråd och gruppledare för Centerpartiet i Stockholms läns landsting, ansvarskommitténs slutbetänkande.

Ansvarskommittén föreslår bland annat att regionkommunerna ska få ett större ansvar för att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet. Det innefattar bland annat infrastruktur, kollektivtrafik och miljö.

- Genom att ge mer makt åt regionerna över infrastrukturen får vi bättre förutsättningar att utvecklas utan att staten fungerar som bromskloss. Konsekvenserna av en stat med ett växlande engagemang för infrastrukturens betydelse för den regionala utvecklingen har vi i Stockholms län tydligt sett de senaste åren. Nödvändiga satsningar har uteblivit. Med ett utökat regionalt ansvar bör även mer resurser stanna kvar i regionen så att vi ges ekonomiska villkor för viktiga satsningar. Det skulle även ge regionerna ökade förutsättningar att bedriva ett långsiktigt miljöarbete, avslutar Gustav Andersson.


För ytterligare information
Gustav Andersson (c), landstingsråd och gruppledare för Centerpartiet i Stockholms läns landsting 070 – 737 41 36
Johan Sjöberg, pressekreterare 070-737 41 69


Johan Sjöberg, pressekreterare
Centerpartiet i Stockholms läns landsting
Box 225 50, 104 22 STOCKHOLM
Besök: Hantverkargatan 45, Landstingshuset
Tel: 08 - 737 41 69
Mob: 070 - 737 41 69
E-post: johan.sjoberg@politik.sll.se
Webb: www.centerpartiet.se/sll

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera