Skip to main content

"Det är oacceptabelt att betydelsefulla försvarsfrågor inte ens har nått försvarsutskottets bord"

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 15:06 CEST

- Det är oacceptabelt att betydelsefulla försvarsfrågor inte ens har nått försvarsutskottets bord.

- Jag hade förväntat mig att utrikesministern skulle ta ett större ansvar för försvarspolitiken, som är en så viktig fråga för vår framtida säkerhet. Säger ordföranden i Riksdagens försvarsutskott Eskil Erlandsson, Centerpartiet.


Förslaget från Europeiska konventet innehåller paragrafer om en gradvis utformning av unionens gemensamma försvarspolitik som kommer att leda till ett gemensamt försvar. Dessa frågor har inte diskuterats i den utsträckning de borde ha gjorts.

- Det är oacceptabelt att betydelsefulla försvarsfrågor inte ens har nått försvarsutskottets bord. Mest anmärkningsvärt är att frågan inte finns med i den departementsskrivelse som remissinstanserna tagit ställning till, säger ordföranden i Riksdagens försvarsutskott Eskil Erlandsson, Centerpartiet.

Utkastet till EU:s nya grundlag är en fråga av största vikt och därmed borde riksdagen ha behandlat det i ett så tidigt skede som möjligt. Därför ville Centerpartiet att riksdagen skulle extrainkallas i somras för att diskutera förslaget.

Det är väldigt viktigt att de parlamentariska organen får ge sin syn på frågan. Det är beklämmande att detta inte har diskuterats i utskotten. Frågan om grunderna till ett gemensamt försvar är av så stor betydelse för vårt land att den inte kan sopas under mattan.

Att inte diskutera skapandet av en gemensam försvarspolitik när det endast gått 1 ½ år sedan Sverige antog en ny säkerhetspolitisk doktrin som fastställer att Sverige är militärt alliansfritt är anmärkningsvärt. Att ingå i ett gemensamt europeiskt försvar är att frångå denna alliansfrihet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera