Skip to main content

Euron ger inte stabilitet

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 12:00 CEST

I dag justerar Riksbanken styrräntan flera gånger om året för att stabilisera svensk ekonomi. Utan en egen valuta och utan räntevapnet återstår bara finanspolitiken för att hantera lågkonjunktur och överhettning. - Är det någon som verkligen tror att regering och riksdag, som Euroförespråkarna hävdar kan sköta stabiliseringspolitiken lika effektivt som Riksbanken gör genom att höja och sänka moms, arbetsgivaravgifter, skatter och bidrag allteftersom konjunkturerna förändras? Frågar Håkan Larsson, riksdagsledamot för Centerpartiet i Jämtlands län

Ja-sidan framställer euron som en trygg hamn, som ger stabilitet i ekonomin. En konjunkturpolitik, där regering och riksdag höjer och sänker exempelvis momsen eller arbetsgivaravgifterna för att hantera konjunkturförändringar skulle tvärtom ge en oacceptabel ryckighet och instabilitet för såväl företag som hushåll _ förutom att denna politik är trubbigare och mer ineffektiv än räntevapnet. Företagen behöver långsiktiga spelregler och inte ryckighet i skattereglerna. Euron riskerar att bli en farlig fälla i stället för en trygg hamn.

Håkan Larsson bemöter även Euroförespråkarna argument om att valutaunionen skulle gynna freden.

- Ett valutasystem som fjärrstyrs från Frankfurt blir lätt en tvångströja för de ingående länderna och riskerar att skapa konflikter och motsättningar när kriser uppstår. Vi kan redan se hur de inre spänningarna växer i takt med att kristecknen i Euro-zonen blir allt tydligare. Ingen ska inbilla sig att det gagnar freden att Sverige avhänder sig sin egen valuta och därmed ökar risken för inflation, växande arbetslöshet och flyttlasspolitik även hos oss.

- Sverige bör samarbeta nära med övriga länder i Europa och världen som självständig stat med egen röst även i framtiden. Även från den utgångspunkten är det viktigt att inte ger upp den egna valutan och penningpolitiken. Starka krafter vill använda euron för att skapa en statsbildning, ett Europas förenta stater, där medlemsstaterna successivt reduceras till delstater.

- Exemplet Schweiz visar att det är möjligt för ett land att kombinera en egen valuta med flytande växelkurs, låg inflation och en trovärdig ekonomisk politik som leder till en stark valuta och topplacering i välståndsligan.

- Dagens valutaregim med en egen valuta med rörlig växelkurs och en egen ränta är bättre än centralstyrning från Frankfurt. Kronan är bättre för Sverige än euron. Såväl de ekonomiska som de politiska skälen för att rösta nej till euron den 14 september är mycket starka, avslutar Håkan Larsson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera