Skip to main content

Extrainkalla riksdagen

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 14:14 CEST

Centerpartiet vill att riksdagen kallas in för att diskutera förslaget till ny EU-grundlag. - Statsekreteraren Lars Danielsson menar att regeringen redan känner till vad riksdagen tycker i frågan. Jag och Centerpartiets riksdagsgrupp hävdar att så inte är fallet, säger Agne Hansson, gruppledare i Centerpartiet.

Med anledning av att EU:s ordförandeland Italien vill inhämta EU-ländernas synpunkter angående EU:s nya författning redan den 5 september är det angeläget att talmannen extrainkallar riksdagen under sommaruppehållet. Utkastet till EU:s nya grundlag är en fråga av största vikt och bör därmed ges tillfälle att behandlas av riksdagen.

- Med anledning av detta har Centerpartiet idag lämnat in en begäran till talmannen om att kalla in riksdagen från sommaruppehållet. En begäran som även Miljöpartiet har tagit ställning för, avslutar Agne Hansson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera