Skip to main content

Förslag frikopplat från enkelhet

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 18:00 CEST

Centerpartiet kommenterar EU:s beslut om jordbrukspolitiken: - Givetvis är det bra att EU:s jordbruksministrar slutligen kunnat enats. Tyvärr konstaterar jag att resultatet är långt ifrån bra, säger Eskil Erlandsson, Centerpartiet, i en kommentar till den nya jordbruksreform som presenterades på torsdagen.


- Vi anser att jordbruket kräver mer marknadsanpassning, men ställer oss tveksamma till att frikoppling av stödet är rätt väg. Att oavsett ambitioner för produktion kunna motta en summa pengar bara för att man äger en gård är ett felaktigt stöd som också ger konstiga signaler till alla skattebetalare.

- För att en frikoppling från produktion ska få lika villkor för EU:s alla jordbrukare, borde det ske rakt av för alla samtidigt. När det nu inte blir så blir jordbrukspolitiken knappast tydligare, inte heller rättvis. Men när beslut trots allt är taget tycker jag att det vore rimligt med en fortsatt koppling för svensk del, åtminstone på djurstödssidan för att garantera öppna landskap och biologisk mångfald, säger Erlandsson och tillägger:
- Genom reformen får Sverige möjligheten att omfördela drygt 500 miljoner kronor för bland annat miljöinsatser och för att hålla landskapen öppna. Min åsikt är att jordbruksmässigt svagare bygder måste få en betydande del av dessa.

- Ett stort frågetecken känner vi också för beslutet att fortsätta med stöd till tobaks- och vinproduktion. Att med ena handen betala ut pengar till denna verksamhet samtidigt som den andra handen betalar ut pengar för att öka hälsan inom EU är felaktigt använda pengar.

- Oavsett dagens besked om en ny jordbrukspolitik menar Centerpartiet att det är den svenska regeringens uppgift att snabbt se till att Sveriges jordbruksföretagare får likvärdiga villkor som sina europeiska konkurrenter, avslutar Eskil Erlandsson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera