Skip to main content

Fredrick Federley: Ser vi slutet för datalagringsdirektivet?

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 13:34 CET

EU-domstolens generaladvokat Cruz Villalon har i dag i ett första utlåtande sagt att datalagringsdirektivet utgör ett allvarligt ingrepp i medborgarnas rätt till sin privata sfär. Centerpartiets riksdagsledamot, Fredrick Federley, kommenterar dagens beslut.

-  Det är ett oerhört välkommet besked. Centerpartiet har hela tiden hävdat det generaladvokaten nu säger och vi säger också, i vår plattform inför det kommande valet till Europaparlamentet, att DLD ska rivas upp. Att generaladvokaten delar uppfattningen om DLDs allvarliga kränkning av integriteten gör att vi inom en inte allt för lång framtid borde kunna se direktivet rivas upp. Även om generaladvokaten fastslår att DLD mycket väl kan bli legitimt med rätt begränsningar så anser Centerpartiet fortsatt att det bör rivas upp i sin helhet, fortsätter Fredrick Federley.

-  Det sätter också den diskussion vi hade för några veckor sedan om polisens möjlighet att få direkttillgång till operatörernas lagrade information i en helt annan dager. Om DLD utgör ett för stort ingrepp i integriteten torde polisens möjlighet till direktinhämtning av information vara ett än värre ingrepp, avslutar Fredrick Federley.

Kontakt: Centerpartiets pressjour, 08-23 43 20


Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera