Skip to main content

Halv miljon svenskar har kronisk smärta

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 19:08 CEST

Det finns ett växande behov av smärtanalys, smärtvård och behandling i vårt land samtidigt pågår en nedrustningen av smärtvården. Utvecklingen har de senaste åren gått tvärtemot Socialstyrelsens rekommendation från 1994, att varje Landsting borde ha minst en smärtvårdsenhet med olika specialiteter anslutna. - Detta måste uppmärksammas, säger Viviann Gerdin,riksdagsledamot (c) som engagerat sig för att smärtvården ska göras tillgängligare.

Drygt en halv miljon människor beräknas lida av kronisk smärta, därutöver finns flera tusen som lider av smärttillstånd av varierande grad. Gemensamt för alla dessa människor är att de har mycket svårt att få adekvat behandling på grund av att primärvården sällan kan möta smärtpatientens behov. Smärtpatienterna tillhör den grupp som ofta får vandra runt inom vården vilket medför att vårdkonsumtionen beräknas vara fem gånger högre för smärtpatienterna än för befolkningen i övrigt. Detta har medfört att de flesta smärtpatienter känner sig missförstådda och nonchalerade av vården och svikna av de politiskt ansvariga. Jag har därför föreslagit att riksdagen aktivt ska stödja en utveckling av smärtvården.

Den pågående nedrustningen av smärtvården är ingen lösning på de samhällsekonomiska problemen, tvärtom de förvärras istället. Smärtpatienterna drabbas i dubbelbemärkelse när vård och behandling uteblir och de tvingas till långa sjukskrivningsperioder som medför en sämre livskvalitet. Flera hundratusen smärtpatienter blir idag hänvisade enbart till medicinering och ca 70 procent av alla med kronisk smärta har haft värk i över tio år. Detta borde vara skäl nog för att utveckla smärtvården, avslutar Viviann Gerdin

Publicerat av: Emma Petersson (2004-10-11)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera