Skip to main content

Johan Linander: Justitieministern har ansvaret!

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 10:00 CEST

Johan Linander (c), ledamot i justitieutskottet, angående Domstolsverkets förslag om halverat antal tingsrätter: Justitieministern har ansvaret för att stoppa Domstolsverkets planer på att lägga ner hälften av alla tingsrätter i landet. Det är regeringen som beslutar om förändringar i tingsrättsorganisationen och justitieministern måste omedelbart meddela att han inte står bakom Domstolsverkets förslag på att lägga ner 36 av landets 72 tingsrätter.

I Domstolsverkets verksamhetsplan för 2003 kan man läsa under ”Övergripande målsättningar” att:
”I budgetpropositionen läggs målet för rättsväsendet fast, nämligen den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Det kräver ett kvalificerat och effektivt rättsväsende som har medborgarperspektivet som ledstjärna för sitt reformarbete, dvs. nyttan för den enskilda medborgaren.”

Anser justitieminister Thomas Bodström och Domstolsverkets generaldirektör Stefan Strömberg att en nedläggning av hälften av landets tingsrätter är att ha ”medborgarperspektivet som ledstjärna för sitt reformarbete, dvs. nyttan för den enskilde medborgaren”?

Domstolsverket tycks inte ha en tanke på att tingsrätternas lokala förankring har större betydelse än hur långt domarna ska få till sin arbetsplats. Redan idag lägger polis och tull orimligt mycket tid på transporter av anhållna och häktade till omstolsförhandlingar. Givetvis skulle ännu mer av deras tid läggas på transporter om hälften av landets tingsrätter läggs ner. Tid som polisen och tullen verkligen behöver för att utföra viktigare polis- och tulluppgifter.

Även för vittnen, nämndemän, anhöriga och de tilltalade skulle resorna bli längre. Nämndemännen står för dömandets lokala förankring, till och med Domstolsverket själv säger detta på sin hemsida. Men vem tror att nämndemän vill åka tiotals mil enkel resa för att utföra sitt i princip obetalda uppdrag. Andra viktiga funktioner som finns på tingsrätterna såsom vittnesstödet riskerar också att försämras vid en centralisering av tingsrätterna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera