Skip to main content

Jordbruksministern måste visa handlingskraft

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 19:29 CEST

- Jag är bestört över Jordbruksminister Ann-Christin Nykvists svar på min fråga om kompensation till nötköttsföretagen. Sverige tänker inte kompensera de som drabbas av nästan halverade ersättningar genom Sveriges val av frikopplingsmodell.Företagarna har investerat och planerat sina företag efter de principer som sedan länge gällt för jordbrukspolitiken. Ett rättssamhälle kan inte agera så här, säger riksdagsledamot Staffan Danielsson, Centerpartiet.

- Jag är bestört över att Sverige inte tänker kompensera de många nötköttsföretag som genom Sveriges val av frikopplingsmodell drabbas av nästan halverade ersättningar. Företagarna har investerat och planerat sina företag efter de principer som sedan länge gällt för jordbrukspolitiken. Nu väljer Sverige att omfördela ersättningarna från just dessa företag till extensiva marker och bl a hästgårdar, till skillnad från de flesta länder i EU. Ett rättssamhälle kan inte agera så här.

- Jordbruksministern Ann-Christin Nykvist, har misslyckats med att utforma ett kompensationssystem för de värst drabbade och ber nu om andra förslag än de hon har sagt nej till. Ministern bär ett stort ansvar för att företagen fråntagits en stor del av sina EU-ersättningar och bördan blir allt tyngre när kompensationer uteblir.

- Jag uppmanar jordbruksministern att visa samma handlingskraft nu som hon hade när hon valde modell som drabbar dessa företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera