Skip to main content

Kenneth Johansson (c) om den nationella IT-strategin: Tveksamt om regeringen klarar finansieringen

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 15:12 CET

- Det är roligt att många av Centerpartiets och alliansens förslag kan kännas igen i regeringens strategi. Det betyder att det nu finns en bred majoritet för att göra verklighet av de vackra orden, säger Kenneth Johansson, socialpolitisk talesman för centerpartiet med anledning av regeringens utspel om IT i vården.

Det är svårt att beräkna vad ett verkligt nationellt hälsonät - med gemensamma journaler/hälsopass, gemensamt kommunikationsnät samt öppna kvalitetsregister - kostar. Fullt utbyggt handlar det dock om många miljarder. De pengarna kan troligen inte plockas fram ur statsbudgeten. Därför bör man undersöka möjligheten av en PPP-lösning där investeringarna till en del finansieras genom användaravgifter från offentliga och privata vårdgivare samt läkemedelsindustrin.

- Finansiera de stora investeringarna med PPP-lösning, säger Kenneth Johansson (c).

- Det är bra att regeringen äntligen tar tag i dessa frågor. IT-användningen har fått ligga för fäfot. IT-användningen har blivit alldeles för vildvuxen ute i landstingen. Möjligheterna har inte tagits tillvara samtidigt som kostnaderna har skenat i väg.

- Det är en bra affär att ta ett samlat grepp, även om det kan kosta flera miljarder i inledningsskedet. En trovärdig finansiering är avgörande för om IT-strategin ska bli mer än en papperstiger, det är tveksamt om regeringen har det idag.

- En bra IT-struktur kan bidra till en kulturrevolution i vården där patientens makt ökar, bemötandet blir bättre och köerna försvinner. Men för att nå dit behövs också en verklig vårdgaranti och en strategi för ökad mångfald av vårdgivare.


För ytterligare kommentarer:
Kenneth Johansson
070-343 96 17

Läs mer i centerpartiets rapport "Själv är bäste läkare"
http://www.centerpartiet.se/upload/Centerpartiet/Var%20politik/rapporter/Sjalv_ar_baste_lakare.pdf

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera