Skip to main content

Låt fler än SJ köra tåg!

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 09:26 CEST

- Eu utvecklad tågtrafik har stor betydelse för att krympa avstånd och bredda arbetsmarknader runt om i vårt land. Därför är det rimligt att gå vidare med att öka mångfalden också inom järnvägsektorn och ta bort SJ:s märkliga ensamrätt till tågtrafik utan skyldigheter. Centerpartiet välkomnar en ordning där flera engagerade tågoperatörer kan få vara med och utveckla tågtrafiken i Sverige. Tågtrafiken mår väl av att SJ inte längre blir ensam aktör på rälsen.

Det sade Centerpartiets talesman i trafikfrågor, ledamoten av trafikutskottet, Sven Bergström vid seminariet ”Vart är tåget på väg” i riksdagen på torsdagen. Vare sig det gamla SJ-monopolet eller senare års halvmesyr där andra aktörer släppts in på sträckor som SJ inte längre önskat trafikera har fungerat särskilt bra. Många försenade och till och med uteblivna tåg har dessvärre urholkat förtroendet för tågtrafiken. Samtidigt har regional snabbtågstrafik på många håll i landet blivit mycket framgångsrik och haft stor betydelse för arbets- och studiependling.

Järnvägsutredningens förslag öppnar för flera tågoperatörer. Utgångspunkten måste enligt min mening vara en konkurrens på likvärdiga och rättvisa villkor. Det välkomnar vi från Centerpartiet som är angelägna om en väl fungerande kollektivtrafik i hela landet. Och då har tågtrafiken en stor betydelse. Men infrastrukturen måste byggas ut med dubbelspår på många fler sträckor och regionerna måste enligt vår mening ges ökad rådighet över trafiken.

Ett krav som också finns för att underlätta tågresandet för svenska folket är en väl fungerande samordning av biljettsystemen. Oberoende av att resan sker med olika bolag måste det vara möjligt att kunna köpa en biljett från Malmö till Luleå genom ett telefonsamtal.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera